, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
L’estàndard, la llengua escrita i l’era digital contra el català de Girona: influències, resistències i manifestacions
Eva Bosch Roura

Modificada per darrera vegada: 2015-02-16

Resum


Els treballs sobre dialectologia catalana han coincidit a considerar que el català viu una època de canvis ràpids i que les seves varietats tenen una forta tendència a l’anivellament dialectal (v., p. ex., Perea 2007 i Viaplana 1999). L’anàlisi dels resultats obtinguts en un estudi realitzat l’any 2012 sobre aspectes destacats de la fonologia de la comarca de la Selva (Bosch i Roura, 2012) permet observar clarament aquesta tendència.

Tanmateix, les dades recollides també mostren que no tots els canvis es produeixen ni amb la mateixa força, ni pels mateixos motius. Així, les dades recollides permeten observar que la iodització tradicional ha sofert un retrocés importantíssim i generalitzat, que la realització sorda tradicional de les africades intervocàliques ([d.dÍ¡Ê’]>[t.t͡ʃ]) es manté entre els parlants més grans però presenta un comportament erràtic entre els parlants joves, clarament influïts per la llengua escrita, i, finalment, que els trets que es poden considerar propis del parlar específicament gironí, com ara la distribució de les vocals mitjanes anteriors ([e]-[É›]), resisteixen la tendència desdialectalitzadora de manera molt clara.

Per aprofundir en aquesta resistència dels trets gironins i veure si s’estenen a altres àmbits de la llengua i de la geografia gironina, en aquesta comunicació presentarem exemples trobats a través de les xarxes socials que són indicis clars de l’ús d’aquesta gironitat com a marca d’identitat lingüística conscient.


Referències

BOSCH I ROURA, Eva (2012). Aspectes fonològics del català de la Selva. Tesi de màster. Universitat de Barcelona. 

PEREA, Maria-Pilar (2007). «Dedialectalization or the Death of a Dialect: The Case of the Catalan Subdialect Spoken in the Costa Brava» Dialectologia et Geolinguistica, 2007(15), 77–89. <doi:10.1515/DIALECT.2007.006>

VIAPLANA, Joaquim (1999). Entre la dialectologia i la lingüística: la distància lingüística entre les varietats del català nord-occidental. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Paraules clau


sociolingüística; variació lingüística; català de Girona; fonologia