, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Italocatalans i francocatalans davant del català: identitats, usos i ideologies lingüístiques en famílies mixtes de Catalunya
Francesc Bernat Baltrons, Rosa Maria Torrens Guerrini

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


Més enllà de la comunitat castellanoparlant, a Catalunya hi ha altres grups lingüístics exògens provinents de països veïns o propers com França i Itàlia. En aquest sentit, tenim constància de la presència de petites, però significatives, colònies de francesos i italians des de fa molt de segles al Principat. Com és d’esperar, una part d’aquestes persones ha acabat aparellant-se amb catalans o catalanes i s’ha instal·lat definitivament al país, amb la qual cosa s’han format unitats familiars amb unes combinacions lingüístiques que no estat encara prou estudiades des de la sociolingüística, sobretot des del punt de vista qualitatiu.

El nostre objectiu és presentar les dades d’un estudi en curs, fet a partir d’entrevistes semidirigides, en el qual hem analitzat i comparat les identitats, ideologies i usos lingüístics declarats d’un conjunt de famílies italocatalanes i francocatalanes amb fills en edat escolar. Els nostres estudis s’emmarquen dins els projectes EVOTRANLING (finalitzat) i GLOBINMED (vigent) de la Universitat de Barcelona, centrats en l’estudi qualitatiu de diferents tipus de parelles lingüísticament mixtes i dirigits pel Dr. Emili Boix-Fuster.

L’interès del nostre estudi, per tant, rau no només en l’anàlisi del comportament lingüístic declarat de dues petites comunitats al·lògenes en un marc familiar mixt amb catalanoparlants, sinó també en l’estudi de les seves identitats etnolingüístiques i  ideologies lingüístiques. S’establiran també els punts de contacte i les diferències entre els resultats obtinguts en els dos grups.


Paraules clau


transmissió lingüística, parelles mixtes, ideologies, identitats, usos