, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Representacions lingüístiques en una escola italiana de Barcelona i la noció de dialecte en la ideologia lingüística d'origen
Nicola Vaiarello

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


Aquest estudi té com a objectiu investigar els processos a través dels quals una ideologia lingüística de tipus nacionalistapot influir en les actituds i els comportaments lingüístics envers al català per part d’un grup d’estudiants d’una escola italiana de Barcelona. El subgrup que ha viscut la seva infantesa a Itàlia i que ha arribat a Barcelona en els últims anys tendeix a utilitzar més el castellà que el català. En la part qualitativa de l’enquesta, la qual està constituïda de 4 focus grups per un total de 22 estdiants, han sorgit algunes pràctiques discursives en les quals el català és vist com una llengua imposada per l’escola i, a més, com a dialecte. En l’enquesta s’explica com aquestes representacions(percepcions) del català són una conseqüència de la ideologia lingüística italiana i com la manca d’atribució de prestigi al català deriva de la ideologia lingüística d’origen (dels parlants?), en la qual la presència d’altres codis lingüístics a més del nacional s’explica a través del concepte de dialecte, és a dir, varietats socialment i territorialment marcades.

Paraules clau


Dialetto, actituds lingüístiques