, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
El Llibre de fra Bernat: una rica mostra del lèxic groller i obscè del segle XV
MIQUEL MARCO ARTIGAS

Modificada per darrera vegada: 2015-02-13

Resum


El Llibre de fra Bernat: una rica mostra del lèxic groller i obscè del segle XV.

                                                                       Dr. Miquel Marco (UNED, Madrid)

 

Al llarg del segle XV es van escriure en català una sèrie de narracions en vers la finalitat de les quals era la comicitat i la paròdia. Eren textos que també traspuaven una crítica social força àcida, sobretot contra els estaments eclesiàstics. Aquests poemes, propers a les narracions novel·lesques franceses conegudes amb el nom de fabliaux es van divulgar amb una important vitalitat en la època.

El lèxic i les expressions que contenen aquests textos és molt significativa d’un tipus de cultura popular de l’Edat Mitjana. És un vocabulari caracteritzat pels mots grollers i obscens.

D’aquestes narracions hem analitzat el Llibre de fra Bernat de Francesc de la Via. El motiu de l’elecció d’aquest text rau principalment en què l’obra ja ha estat motiu d’estudi per part meva. Vaig llegir al congrés de la SEMYR, el passat setembre (Universidad rey Juan Carlos, Madrid) una comunicació titulada: El Llibre de fra Bernat: una parodia de la poesia trovadoresca y una crítica anticlerical. Per tant, porto ja temps estudiant aquesta obra. Crec, a més, que un altre aspecte d’interès que cal  tractar és el lingüístic. He d’afegir que sobre els anomenats contes plaents catalans, en concret la Disputació d’en Buc ab son cavall i el Testament de Serradell de Vic, obres que pel seu contingut es poden relacionar amb el poema de De la Via, també he publicat un treball a la revista Scripta de la Universitat de València.

Sobre la obra de Francecs de la Via s’han publicat diversos treballs durant el segle passat i en l’actual. Tot i que s’han tractat diferents aspectes relacionats amb l’obra i que també s’ha fet esment al lèxic característic, crec que encara no s’ha presentat un treball exhaustiu i d’anàlisi més detallat sobre el vocabulari emprat en el poema narratiu. Ací rau l’interès de l’estudi atès que, com abans hem comentat, crec que no s’ha publicat cap estudi sobre el contingut lingüístic (termes grollers i obscens) d’aquesta obra.

Per tant, aquest treball pretén ser un estudi acurat del vocabulari i de les expressions de caràcter groller i obscè que presenta el Llibre de fra Bernat.

La línia d’estudi del treball presentat, grosso modo,  es centra principalment en l’anàlisi del termes ja esmentats, cercant la seva etimologia si s’escau, el seu significat i tot allò relacionat amb aspectes lingüístics, retòrics o literaris que puguin presentar les paraules i les expressions. També en alguns casos es citen altres textos que podem relacionar amb l’obra de Francesc de la Via des del punt de vista lingüístic, ja sigui perquè inclouen els mateixos mots o bé perquè presenten analogies o paral·lelismes amb el nostre poema narratiu.


Paraules clau


fabliaux, Francesc de la Via, contes plaents catalans