, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Estellés traduït: aspectes multilingües i interculturals
Aina Monferrer Palmer

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


En aquesta comunicació, pretenem revisar les traduccions de la poesia d’Estellés (especialment a l’espanyol i a l’anglès) pel que fa al text i al context, tot centrant-nos en aquells elements en què es fa explícit el desajust entre llengües i contextos culturals.

Els principals aspectes que trobem que impliquen una discontinuïtat entre dues llengües i dues cultures a l’hora de traduir el vers estellesià són els següents: a) els mots i les expressions intraduïbles, en el sentit que formen part de l’estil del poeta i, per tant, cal traslladar-les al text traduït (especialment, l’ús genuí dels adverbis en -ment i de l’adjectivació, els elements col·loquials i dialectals, etc. ); b) com traduir la intertextualitat d’Ausiàs March en la poesia del burjassoter en tant que tret característic ineludible del seu estil (la intertextualitat de March en Estellés és un fet polièdric i, com veurem, pot ser difícilment traslladable a la cultura de destinació); i c) la marca ideològica en algunes de les edicions, monogràfiques o miscel·lànies, de traduccions de poemes d’Estellés.

Finalment, ens plantejarem la relació entre universalitat, traducció i canonització dins la literatura catalana a través del cas concret d’aquest poeta valencià i partint de la premissa que ningú no és profeta a la seua terra.

 

Referències bibliogràfiques

Andrés Estellés, Vicent. Antología. Vicent Andrés Estellés. Trans. Andrés Estellés, Vicent. Madrid: Visor, 1984.

---. Cancionero del Duque de Calabria. Trans. Dachs, Ramon. Barcelona: Debolsillo, 2000.

---. Ciudad susrrada al oído. Trans. Granell, Marc. València: Denes, 2003.

---. Livre des merveilles. Trans. Calvo, Amador. Beuvry: Maison de la Poésie Nord / Pas-de-Calais, 2004.

---. Nights that make the night: selected poems of Vicent Andrés Estellés. Trans. Rosenthal, David. Nova York: Persea Books, 1992.

---. Primer libro de las églogas. Trans. Moreno, Antonio. València: Denes, 2002.

---. Veinte poemas de Vicent Andrés Estellés. Trans. Marco, Eduardo. Madrid: Dulcinea, 1977.

Andrés Estellés, Vicent, and Goytisolo, José Agustín. Veintiún Poetas Catalanes Para El Siglo xxi.. Barcelona: Lumen, 1996. 282–310.

Mallafrè, Joaquim. Llengua de tribu i llengua de polis: bases d’una traducció literària. Barcelona: Quaderns Crema, 1991.

Marco, Josep. El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària. Vic: Eumo, 2002.

Monferrer, Aina. “Estilística I Traducció Poètica. Estil I Model de Llengua En Vicent Andrés Estellés.” Fòrum de Recerca 2012 : 751–770. Web. <http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/77008/-serveis-scp-publ-jfi-xvii-traduccio-2.pdf?sequence=1>.

---. “Les traduccions de Vicent Andrés Estellés a l’espanyol.” Visat 2013. Web. <http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/ressenyes/135/17/0/0/0/vicent-andres-estelles.html&gt>.

Ramis, Josep Miquel. Autotraducció. De La Teoria a La Pràctica. Vic: Eumo, 2014.

Rosenthal, David. “Translator’s Foreword.” Nights That Make the Night. Selected Poems of Vicent Andrés Estellés.. Nova York: Persea Books, 1992. xx–xx.

Salvador, Vicent, and Pérez Saldanya, Manel, eds. L’obra Literària de Vicent Andrés Estellés: Gèneres, Tradicions Poètiques I Estil. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013.


Paraules clau


traducció; literatura; interculturalitat; Estellés