, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
La revista Cataluña: un intent d’acostar la realitat catalana als territoris castellanoparlants
Emili Samper Prunera

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


L’1 d’octubre de 1907 apareix a Barcelona Cataluña: revista quincenal ilustrada. Editada per la casa editorial Vda. de Luis Tasso, i sota la direcció de Cels Gomis i Mestre (1841-1915), la revista neix amb l’objectiu d’oferir una visió real de Catalunya a les terres castellanoparlants. Es pretén, d’aquesta manera, donar a conèixer la realitat catalana, evidenciar els greuges patits pels catalans i divulgar els motius que els porten a fer les seves reivindicacions. Tipogràficament, la publicació té una presentació excel·lent i els articles s’acompanyen de fotografies de gran qualitat. De periodicitat quinzenal, la revista té una curta durada i es publica fins al 15 de setembre de 1908, amb un total de vint-i-quatre números.

Com el seu mateix títol indica, el castellà és la llengua vehicular triada en la redacció dels continguts de la revista. El motiu, justificat pel mateix director al segon número, no és altre que el de donar a conèixer la nostra realitat fora de les terres de parla catalana. No es rebutja el castellà com a llengua, tot i que sí que es manifesta de manera frontal el seu rebuig com a imposició als actes oficials i a l’ensenyament.

Cels Gomis i Mestre, de qui enguany es commemora el centenari de la seva mort, és l’ànima d’aquest projecte. A més d’exercir-ne la direcció, publica articles de caire divers, centrats en personatges rellevants (com Valentí Almirall), en institucions que coneix de primera mà (com la Biblioteca Pública Arús) o en territoris propers (com el Camp de Tarragona). La seva tasca com a director fa que estableixi contacte amb diferents escriptors importants d’aquesta època, com Víctor Català o Joan Maragall, als quals demana la seva col·laboració per a la revista.

L’objectiu d’aquesta comunicació és estudiar l’aparició d’aquesta revista, analitzar-ne els continguts (amb especial atenció als que publica el seu director), així com buscar les causes de la seva curta durada. També es posarà en context el paper de Cels Gomis com a director tenint en compte el conjunt de la seva extensa obra (folklòrica, política i pedagògica). Això permetrà veure quins motius van impulsar la creació d’una revista feta per autors catalans des de Catalunya i de temàtica catalana, però escrita en castellà i adreçada a un públic forà.