, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
La recepció crítica dela primera versió d'"Aloma"
TRINIDAD ESCUDERO ALCAMÍ

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


Mercè Rodoreda publica Aloma el 1937 després de resultar guanyadora del Premi Creixells aquest mateix any. Des d'aleshores fins als nostres dies, els estudis i les anàlisis sobre l'autora i la seua obra s'han multiplicat vertiginosament. És per això que no són pocs els estudiosos de l'obra de l'autora, com Maria Isidra Mencos (2001) o Marina Gustà (2005), que han reclamat la necessitat d'un estudi que analitze quina ha estat la recepció que han rebut les obres de l'autora al llarg d'aquests anys. En aquesta comunicació ens plantegem exactament això, analitzar quina ha estat la recepció crítica de l'obra de l'autora, centrant-nos exclusivament en Aloma i, més concretament, en la primera versió de la novel·la. Per a dur a terme aquesta tasca, seguirem una metodologia basada en la reconstrucció del corpus de treballs crítics dedicats a l'obra de l'autora, cosa que ens obligarà a consultar els repertoris bibliogràfics i les bases de dades existents. A partir d'aquest corpus de textos crítics, inventariarem, classificarem i analitzarem la diversitat de les propostes, i n'elaborarem la interpretació des d'una perspectiva diacrònica.

Paraules clau


Mercè Rodoreda; Aloma; recepció crítica