, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Xarxes socials Gencat: com participar en entorns 2.0?
Marta Torres Vilatarsana

Modificada per darrera vegada: 2015-02-16

Resum


La Generalitat de Catalunya, com moltes institucions, ja fa temps que és present a les principals xarxes socials, uns entorns on la "multimodalitat digital" combina (hiper)text, imatge i so amb múltiples canals comunicatius que obren moltes oportunitats a l'atenció ciutadana. 

Els departaments i altres ens de la Generalitat que disposen de perfils a les xarxes socials assumeixen un doble repte:

- comunicar en un entorn que no és pròpiament Administració i que a més pertany a una empresa, amb les seves pròpies normes comunicatives

- fomentar la participació i gestionar la interacció amb la ciutadania 

Després d'haver seguit els perfils de diversos departaments a Facebook i Twitter, analitzarem l'adequació d'uns perfils que s'identifiquen amb l'Administració a cadascuna d'aquestes xarxes socials però que han de trobar un equilibri entre el nivell de formalitat propi de la Generalitat (i de la informació que ofereixen) i la informalitat que caracteritza les xarxes socials i els seus usuaris.

L’anàlisi es complementa amb dades qualitatives: les conclusions d’unes sessions de formació adreçades a personal de l’Administració sobre els aspectes que són objecte d’aquesta comunicació.

També donarem compte d'algunes claus per interpretar la participació o el silenci, especialment a Facebook, tant de la ciutadania com del personal al servei de l'Administració. Els rols de cadascú es difuminen en un entorn com el de les xarxes socials: es tracta d'una oportunitat per a la col.laboració o d'un escull que genera silenci?

 


Paraules clau


Administració; Generalitat de Catalunya; internet; xarxes socials; Facebook; Twitter