, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Vols agua? Barreja de codis en el llenguatge dels adults dirigit als infants: un cas de pidgin al català extremomeridional
Vicent-Josep Pérez i Navarro

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


L'estudi ha estat fet a Crevillent. Situat a la frontera lingüística, ha mantingut la transmissió del català, però voltat de circumstàncies especialment desfavorables a la llengua, afegides a les que afecten el conjunt del sistema, perquè la desertització lingüística ha estat molt intensa al seu voltant. Tanmateix, amb una població propera als 30.000, Crevillent té un 30% de catalanoparlants i és encara el català la llengua d'ús del jovent. Com que l'ambient sociolingüístic és cada vegada més desfavorable al manteniment d'un codi sense interferències, el contingent de parlants jóvens, molt important en termes absoluts, té pocs referents on emmirallar-se per tal de reforçar i mantenir el model de parla. A Crevillent s'han donat, doncs, circumstàncies propícies a la hibridació del codi lingüístic català-castellà. És la mateixa mena d'hibridació que afectà el romà, per influència del toscà, i l'anglés per influència del francés. El terme pidgin per a referir-nos al cas de Crevillent l'hem manllevat d'un altre exemple d'hibridació lingüística: els criolls caribenys. Aquesta barreja, últim estadi d'una llengua molt de temps minoritzada, seria el futur lingüístic de Crevillent si no hi hagués interrupció abrupta de la transmissió. El pidgin de Crevillent apareix a la primera dècada del segle XXI, en la parla de persones de tercera generació dirigida als més menuts de la família, els néts. L'ús barrejat de català i castellà pels qui haurien de ser els models de correcció pot tenir també com a conseqüència que els manyacs acaben en molts casos per adoptar el castellà com a llengua pròpia. La recollida de materials lingüístics s'ha fet directament del parlar dels grans dirigit als infants. El que observem és una barreja de morfologia catalana, sintaxi castellanitzada i unitats lèxiques nominals castellanes. Frases com ara vols agua? o fa frio no són ja excepcions a la norma, sinó la norma mateix. Mirarem de descriure aquest sistema de comunicar-se, resseguir-ne les causes i descriure'n els àmbits d'ús i la seua influència sobre el model de llengua futur i el seu paper instigador de la interrupció de la transmissió generacional.

Paraules clau


Sociolingüística; minorització; hibridació; pidgin