, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
«No hi ha problema» O potser sí?. Els discursos dels docents catalans de secundària sobre els reptes lingüístics a Catalunya
F.Xavier Vila, Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan, Josep Ubalde

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


Pressionats en bona mesura per un aparell político-mediàtic estatal que ha insistit, en diferents onades, a presentar el model lingüístic educatiu com una font de conflictes socials greus, els principals actors socials del Principat —no sols polítics, sinó també acadèmics, educatius, intel·lectuals, moviments cívics, etc.— han tendit a tancar files entorn d’un discurs que ha emfasitzat l’èxit del model de conjunció en català i la seva manca de conflictivitat social. L’èxit d’aquest discurs és socialment incontestable, i les dades disponibles afirmen que una majoria aclaparadora dels catalans dóna suport al model lingüístic escolar vigent (81% segons la darrera enquesta disponible)[1]. Ara bé, en aquest context de conflictivitat política i mediàtica, sovint la veu dels professionals de la docència (de llengües) entorn dels problemes dels ensenyaments lingüístics  han quedat excessivament relegats a un molt discret segon terme. I tanmateix, els reptes entorn de com gestionar la diversitat lingüística i cultural existeixen, i també existeixen les discrepàncies sobre com afrontar-los.

En aquesta comunicació ens proposem abordar essencialment quins són els grans reptes que expressen els docents de secundària pel que fa a la seva tasca en relació amb les llengües. En la nostra presentació, procedent d’un treball de recerca basat en 40 entrevistes a professors de secundària (membres de l'equip directiu, professors de llengües i tutors de 4t ESO). Les entrevistes s'han dut a terme a 14 instituts de quatre municipis: Mataró, Manlleu, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí. En aquesta recerca revisarem les opinions del professorat sobre els nivells de domini de català, castellà i llengües estrangeres  que assoleixen els seus alumnes i n’explorarem les llacunes, analitzarem quines són les mancances del sistema educatiu pel que fa a la formació lingüística, els sentirem discrepar —entre ells i respecte dels currículums i les autoritats— d’algunes de les propostes i els programes, resseguirem quins han estat els canvis més importants en el seu món al llarg de les darreres dècades, observarem quina és la seva opinió entorn de la seva funció com a creadors d’una ciutadania intercultural i plurilingüe, i veurem com es posicionen en relació amb els discursos polítics i legals entorn del model lingüístic vigent al país.


[1] http://www.lavanguardia.com/politica/20131007/54388532838/81-catalanes-defiende-inmersion.html


Paraules clau


sociolingüística, model lingüístic educatiu, discursos