, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
De La Alonsíada de Ramis a L'Alonsíada d'Albertí
Carlos Martínez Mayor

Modificada per darrera vegada: 2015-02-13

Resum


L'any 1818 es van publicar la versió original de l'epopeia La Alonsíada, de Joan Ramis i Ramis, i la seva traducció, L’Alonsíada, per Vicenç Albertí i Vidal. Malgrat la seva vàlua i interès per a la història de la nostra literatura, no comptem encara ara amb una edició crítica de les dues obres i els estudis que se n'han fet són, fins ara, parcials. La nostra intenció, en aquesta comunicació, és ocupar-nos d'una banda del gènere de l'èpica i, de l'altra, de la traducció albertiniana de Ramis.

L'èpica és "un dels gèneres dels més representatius de l’antiguitat clàssica dins de la cultura catalana moderna i contemporània” (Malé i Miralles: 2008). És per aquesta raó que tenim l'objectiu de valorar la rellevància de les dues composicions menorquines en l'entramat de la producció catalana de finals del XVIII i principis del XIX.

Tot i que Ramis escrigué La Alonsíada en castellà, Albertí va sentir la necessitat de traduir-la al català. Les raons que l'impulsaren a fer-ne una versió en la seva llengua materna les explica al pròleg de la traducció, que analitzarem amb detall, a l'hora que explicarem la mena de modificacions que va introduir en el text, significatives: el canvi de metre, la supressió de les notes històriques de l’original, l’eliminació de repeticions i l’addició d’un to més en consonància amb la tradició èpica. Els canvis fets per Albertí depassen la traducció literal estricta i fins i tot hi ha crítics que han afirmat que el seu text “el millora en molts aspectes” (Molas: 1977) l'original, que “hi guanya ab ésser en català” (Sanpere i Miquel: 1879).

 

 

Referències bibliogràfiques

Malé, Jordi, i Miralles, Eulàlia [coordinadors], (2008). Formes modernes de l’èpica, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum.

Molas, Joaquim (1977), «Erudició, polèmica i creació en la poesia neoclàssica catalana», dins de Reduccions: Revista de poesia, núm. 3, p. 51-72.

Sanpere i Miquel, Salvador (1879). «Notícia sobre el moviment històric en la Balear Menor», dins La Renaixensa, diari de Catalunya, any 9, vol. 2, 31 de juliol de 1879.


Paraules clau


Alonsiada; Joan Ramis i Ramis; Vicenç Albertí i Vidal