, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
La tria lingüística de Joan Fuster en els seus inicis poètics
SALVADOR ORTELLS MIRALLES

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


La comunicació versarà sobre la tria lingüística que efectuà Joan Fuster, entre el català i el castellà, en els seus inicis poètics. Ens cenyirem a les col·laboracions en què es donà a conéixer com a poeta en la premsa escrita valenciana, entre 1945 i 1949; en concret als poemes que publicà en l’almanac del diari Las Provincias i en les revistes Verbo, Esclat i Víspera. El període temporal establert obeeix al fet que, en 1945, es va produir el seu debut poètic a l’almanac de Las Provincias, i, en 1949, publicà l’últim poema en Verbo. Tot i que publicà poemes posteriorment en revistes catalanes (Ariel), de l’exili (La Nostra Revista) i diaris valencians (Levante), ho va fer de manera esparsa. Per aquest motiu, ens centrem en els anys i les publicacions abans esmentades.

            Tot seguit, argumentarem que el català fou, des del principi, la llengua escollida per Joan Fuster com a vehicle per a la creació poètica. Per a demostrar-ho ens valdrem, principalment, de les correspondències (inèdites) mantingudes amb José Albi –un dels seus amics íntims de joventut i alhora el director de la revista literària Verbo– i amb el poeta i lingüista Carles Salvador, així com de la cronologia del poemes apareguts en les publicacions citades.

            En última instància, aportarem l’existència de dos poemes de Fuster (inèdits i en català) escrits en aquests anys, i algunes versions (també inèdites i en català) de poemes que Fuster publicà en castellà en Verbo per imperatiu d’Albi. Amb tot aquest material, mantindrem la tesi que la llengua predominant en els inicis poètics de Joan Fuster fou el català.

Paraules clau


Joan Fuster; tria lingüística; inicis poètics