, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Les relacions literàries i culturals entre Carles Salvador i Joan Fuster
J. Àngel Cano Mateu

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


La comunicació que presentem al XVII Col·loqui Internacional de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes analitzarà la relació que mantingueren Carles Salvador i Joan Fuster. Per a tal fi, ens basarem, principalment, en les quinze cartes intercanviades, entre 1947 i 1951, entre els dos escriptors (huit de Joan Fuster a Carles Salvador i set de Carles Salvador a Joan Fuster), a partir de les quals podrem descriure i analitzar, per exemple, el primer contacte entre els dos, ja que la primera carta que li escriu Fuster a Salvador és per agrair-li la ressenya del 1947, titulada “Un nuevo poeta”, que aquest ha publicat a Las Provincias.

També ens permetran observar l’interés del jove poeta de Sueca per comptar amb l’opinió i l’aval del mestre, o la gestió de la ressenya del poemari Sobre Narcís, que Carles Salvador publicarà a Verbo. D’altra banda, l’epistolari Fuster-Salvador aporta dades significatives per a entendre la poesia i la vida cultural valenciana de la postguerra; així mateix, conté documents imprescindibles per a analitzar la polèmica originada arran de la carta oberta a Destino, signada, entre d’altres, per Miquel Adlert i Xavier Casp (del grup Torre) i del mateix Fuster, contra Carles Salvador. Les cartes també contenen informacions que contribueixen a perfilar la situació de Joan Fuster en relació als dos grups culturals de la postguerra valenciana: el de l’editorial Torre i el de Lo Rat Penat.

Per a endinsar-nos en aquesta anàlisi, ens recolzarem en la correspondència de Fuster amb altres personalitats del moment, com els esmentats Casp i Adlert, o amb Santiago Bru, Vicenç Riera i Manuel Sanchis Guarner. Igualment, serà interessant revisar el que han dit Ferran Carbó i Vicent Simbor o Faust Ripoll sobre la situació literària, lingüística i cultural del País Valencià en la postguerra. També aprofitarem els treballs de Josep Ballester que se centren en la poesia fusteriana.

D’aquesta manera, podrem resseguir, a partir dels mateixos protagonistes, la relació del jove poeta Joan Fuster amb Carles Salvador, el poeta consagrat de la generació de 1930, o la polèmica entre el grup Torre i el nucli de Salvador que tingué lloc entre finals dels quaranta i principis dels cinquanta.

Paraules clau


Joan Fuster; Carles Salvador; correspondència