##paper.fontSize##: 
Coordinador de sessió temàtica
Francesco Ardolino

Modificada per darrera vegada: 2015-02-15

Resum


Alta en la plataforma com a coordinador de la sessió temàtica

«Poètiques de la ironia en la literatura dels anys 20 i 30».