, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
L’evolució de l’art epistolar en les escrivanies municipals (segles XIV-XVII)
Vicent Baydal Sala

Modificada per darrera vegada: 2015-02-13

Resum


En època baixmedieval i moderna la composició de cartes per part de les escrivanies municipals, com també reials o d’altres poders, se sotmetia a unes regles comunes al conjunt de la cultura europea establertes per tractats d’Ars dictamini que servien de guia als professionals de l’escriptura pública. En aquesta comunicació es pretén observar la seua aplicació pràctica en les escrivanies municipals de les tres principals capitals catalanoparlants, Barcelona, València i Palma, de manera comparativa i també diacrònica, des de finals del segle XIV fins a mitjan del XVII. Així, a través de l’anàlisi d’una sèrie de conjunts epistolars produïts durant tot aquell període, s’examinaran l’estructura, materialització i llengua de les lletres, així com la seua relació amb els tractats de composició epistolar de l’època.


Paraules clau


Art epistolar; Escriptura pública