##paper.fontSize##: 
Els Borja en els historiadors valencians de l'Edat Moderna
JOAN EMILI ROIG MATOSES

Modificada per darrera vegada: 2015-02-13

Resum


Anàlisi de la recepció història i literària dels Borja, sobretot Alfons de Borja i Roderic de Borja, en els historiadors valencians de l'Edat Moderna com Miralles, Viciana, Escolano, Boix, Diago...