, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
"Un diàleg neoplatònic en el Romanç d'Evast i Blaquerna de Ramon Llull"
Ramon Torné Teixidó

Modificada per darrera vegada: 2015-02-18

Resum


La rica i multiforme presència dels corrents neoplatònics (i neoplatonitzants) tot al llarg dels segles medievals i del Renaixement europeu es fa present arreu en obres d'escriptors que, de manera més o menys deliberada, se'n feien ressò en les seves pàgines. Ramon Llull no es va desentendre d'aquests corrents, ben al contrari, juntament amb els corrents aristotèlics, es féu receptor de les idees neoplatòniques a l'ús. Així passa amb el diàleg entre sobre Natana i Blaquerna sobre l'amor carnal i l'amor espiritual, al qual volem dedicar la nostra atenció.

Paraules clau


Ramon Llull; Blaquerna; neoplatonisme