, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
La casa com a espai simbòlic en tres poemaris de Vicent Andrés Estellés
Irene Mira Navarro

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


L’objectiu d’aquesta comunicació és analitzar l’espai domèstic representat en tres obresde Vicent Andrés Estellés, els poemaris La nit (1956) i Primera soledad (1956) i elpoema Coral romput (1957), que se centren en l’univers temàtic de la mort i,concretament, la de la primera filla del poeta als tres mesos d’edat, l’any 1956.Pretenem, doncs, analitzar-hi, des d’una perspectiva simbòlica, la construcció de l’espaidomèstic com a element central d’aquestes obres, des de la perspectiva de les teoriessobre l’espai encapçalades per Gaston Bachelard i Henri Lefebvre i l’arquitecta ihistoriadora de l’arquitectura Beatriz Colomina.

En efecte, la casa hi és un element clau, i es presenta de maneres diferents segons eltemps on se situe el jo poètic. Les coordenades espai-temps es transformen en funció dela mort de la nena: la casa, com a espai, i la nit de la mort d’Isabel Andrés Lorente, coma punt temporal, hi esdevenen, doncs, el punt d’ancoratge al present des d’on escriu elpoeta i des d’on es desplaça el jo poètic al passat i al futur recreats en els poemes. El fet tràgic bascularà la simbologia de la casa en sentit negatiu o positiu segons si s’hi recreael temps posterior o anterior a la mort.

La conclusió que podem esbossar és que en aquestes tres obres Vicent Andrés Estellés conforma un univers simbòlic al voltant de la casa i dota l’espai domèstic d’una entitatfonamental per a entendre el procés del dol pel traspàs de la filla. La casa esdevé així unsímbol des d’on escriu el poeta i a partir del qual construeix tota la seua obra poètica.Entendre la importància de l’espai domèstic és clau per a entendre com Vicent Andrés Estellés representa i construeix, en els seus poemaris, la realitat social i política del mónque l’envolta.


Paraules clau


Vicent Andrés Estellés; casa; espai; símbol