, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Les Llengües Regionals d'Europa Occidental (= LleROc) com a tipus configuracional Per a una tipologia areal sociolingüística de les llengües minoritàries
Hans Ingo Radatz

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


El concepte modern de "nació" és una noció d'encuny clarament europeu que sorgí històricament d'una autoidentificació cultural dels pobles europeus a base de les seves llengües. La "nació lingüística" constituia el germen d'un concepte que havia de dur a la constitució dels moderns estats nació europeus. Tanmateix, no tots els grups lingüístics europees van arribar a definir-se com a "nació lingüística" ni totes les nacions lingüístiques europees van arribar a poder constituir-se en estat. És aquesta l'altra cara de la medalla de les nacions europees i de les seves respectives "llengües nacionals": al marge de les llengües d'estat persisteixen a Europa un bon nombre de "nacions lingüístiques llengües sense estat" per les quals proposem la denominació Llengües Regionals d'Europa Occidental (= LleROc). Tant per la seva història com per la seva sitació sociolingüística a dins dels seus respectius estats, la seva relació amb la nació titular i la seva funció identitària, aquestes llengües formen un tipus ben particular de configuració multilingual. Argumentem que els esmentats paral.lelismes farien desitjable un estudi comparatiu d'aquestes llengües sota l'aixopluc conceptual del seu tipus compartit.