##paper.fontSize##: 
Llombart, admirador de Víctor Balaguer
Josep Enric Estrela Garcia

Modificada per darrera vegada: 2015-02-14

Resum


Constantí Llombart fou un dels referents de la Renaixença Valenciana. El seu projecte de renaixement i dignificació lingüística i cultural, estigué marcat notablement per la figura i l'obra de Víctor Balaguer, amb el qual Llombart mantingué una relació epistolar, fins ara inèdita, que analitzarem en la comunicació que presentarem al congrés..