, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Anàlisi dels models narratius de Lo Rat Penat. Calendari Llemosí (1875-1884)
Guillem Mollà Bononad

Modificada per darrera vegada: 2015-02-23

Resum


En aquest treball donem una visió de l'anuari Lo Rat Penat. Calendari Llemosí (1875-1884). Aquesta publicació és una miscel·lània producte de la Renaixença valenciana dirigida per Constantí Llombart. A més de donar una visió general d'aquesta publicació incidim sobretot en la narrativa breu que s'hi va publicar i la classifiquem per models narratius.

Paraules clau


Constantí Llombart; Lo Rat Penat. Calendari Llemosí (1875-1884); Renaixença Valenciana