, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Difusió de la Commedia de Dante en la cultura catalana medieval: noves perspectives
Francesc J. Gómez

Modificada per darrera vegada: 2015-02-13

Resum


La Commedia de Dante assoleix una àmplia difusió en la cultura catalana medieval. Els primers testimonis segurs remeten a la Cancelleria Reial entre 1381 i 1408, i, després de l'interregne, la nova dinastia Trastàmara cerca de legitimar-se enllaçant amb una herència cultural que incloïa elements postrobadorescos, francesos i italians, en particular la Commedia dantesca. La traducció en vers d'Andreu Febrer no és sinó el fruit més destacable d'una presència que abasta el conjunt de la literatura que es produeix a la cort. Però des de la primeria del segle XV l'obra coneix també una difusió important fora dels marges de la cort, en contextos urbans, i tots dos corrents conflueixen en el regnat de Joan II. En aquest treball es perfilen, amb aportació de dades noves, els orígens i les etapes d'aquestes dues línies de difusió.

Paraules clau


Commedia; Dante Alighieri; Dante en la cultura catalana