, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Per a una teoria normativa de la política lingüística: aportacions des de l'àmbit català
Guillem Alexandre Amengual Bunyola

Modificada per darrera vegada: 2015-02-27

Resum


Què constitueix una política lingüística justa? Aquesta pregunta és l’eix del debat sobre la justícia lingüística, tema d’investigació que ha acaparat l’atenció d’un nombre important d’investigadors de la filosofia i la teoria política, el dret o la sociolingüística. Val a dir que només fins fa relativament poc la teoria política i la filosofia política s’han ocupat, parcialment i de manera desigual, de la relació establerta entre la política lingüística i la diversitat de llengües. Actualment, però, es pot constatar un augment de l’interès per aquesta qüestió, sobretot en la interfície o confluència entre la sociolingüística i les esmentades disciplines.

En la present comunicació es mostraran alguns temes clau del debat sobre la justícia lingüística (multilingüisme i diversitat lingüística, drets lingüístics, globalització,  l’anglès com a lingua franca), i se farà una síntesi de les aportacions més rellevants a l’hora de bastir una teoria normativa de la política lingüística des de l’òptica dels territoris de parla catalana.


Paraules clau


Teoria normativa de la política lingüística; justícia lingüística; territoris de parla catalana