, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
“Unitats fraseològiques en la caracterització de l’estil del Curial e Güelfa. Una anàlisi estilística amb base de Lingüística de Corpus, amb la presa en consideració de les traduccions de què ha estat objecte (anglés, espanyol, francés, italià i portugués
Vicent Martines Peres

Modificada per darrera vegada: 2015-02-13

Resum


En la nostra comunicació presentem una mostra dels resultats de l’anàlisi pormenoritzada de locucions, col·locacions i altres elements fraseològics i d’orde de mots significatius quant a la caracterització del cabal de llenguatge literari de del Curial e Güelfa. Aquesta anàlisi es fa amb metodologia interdisciplinar, per una banda, de base de Lingüística de Corpus, de diacronia lingüística i amb el concurrts de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació [Humanitats Digitals], i, per una altra, traductològica, amb la presa en consideració de les traduccions de què ha estat objecte (anglés, espanyol, francés, italià i portugués). Aquesta perspectiva ens aporta una perspectiva contrastiva a l’anàlisi de l’aportació léxica i estilística d’una obra clau com ara Curial e Güelfa a fi de calibrar el grau de sintonia i, alhora, d’especificitat del seu llenguatge literari en el context dels autors i obres del conjunt general de la literatura catalana del segle XV; en quin grau coincideix el seu llenguatge literari amb el d’altres grans clàssics cultural de la Corona d’Aragó, i en què basa, alhora, aquesta novel·la la clau de la seua mestresa estilística.