, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
L'ús de la llengua catalana en les tecnologies asíncrones electròniques
Anna Isabel Montesinos López

Modificada per darrera vegada: 2015-02-16

Resum


Ara per ara, es considera Internet com una gran facilitadora de la conversa escriptural i de les noves formes de relat, en què el tret més important de les comunitats virtuals és la identitat textual, atés que els textos electrònics contenen els trets d'identitat de les persones que els escriuen. Hi ha unanimitat, doncs, a afirmar que malgrat la impersonalitat de la pantalla, la tecnologia digital facilita nivells d'afectivitat, intimitat i informalitat sense precedents.

La nostra proposta d'estudi s'emmarca en el repertori comunicatiu, especialment referit a l'oralitat i la informalització, a fi de localitzar les opcions lingüístiques i icòniques dels participants dels actes comunicatius. Així mateix, l'objecte d'estudi són diverses tecnologies asíncrones (grups de Facebook, grups de discussió i blogs) relacionats amb diversos àmbits, com són la salut, l'ensenyament i l'esport.

Finalment, la metodologia que emprem és la de l'anàlisi de corpus, en aquest cas electrònics, on l'objectiu principal és l'estudi pragmàtic de la llengua catalana en la comunicació mediatitzada per ordinador.

 


Paraules clau


Comunicació mediatitzada per ordinador, llengua catalana, pragmàtica, informalització