##paper.fontSize##: 
Iŀluminacions de la musa moderna: el "Llibre verd" d’Apeŀles Mestres i la literatura
Josep M. Domingo Clua, Anna Llovera Juncà

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


La comunicació proposa una exploració sobre l’extens repertori icònic que amb el títol de Llibre verd Apeŀles Mestres va anar elaborant a partir de 1874, en paraŀlel a la seva activitat literària, publicística i d’iŀlustrador professional. En concret, es tractarà d’observar el Llibre verd en funció de l’activitat literària de Mestres: d’observar-hi tant els seus posicionaments davant de les pràctiques literàries coetànies com les capacitats explicatives, iŀlustratives, que les formalitzacions gràfiques de Mestres projecten sobre la seva pròpia poesia, començada a ser aplegada en volum, precisament, en paraŀlel a l’obertura del Llibre verd: Avant (1875), Microcosmos (1876), Cançons iŀlustrades (1879) ―uns lliuraments que, com les caricatures de Mestres, responien als requisits comunicatius i publicístics de la nova esfera pública postrevolucionària.

El tema tractat és integrat en el marc de les recerques que sobre la literatura i el sistema literari catalans de la segona meitat del segle XIX duu a terme el Grup d’Estudi sobre la Literatura del Vuit-cents, de les quals una de les darreres realitzacions és el volum De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera (Lleida, 2013).