, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Sobre els títols en la literatura catalana de postguerra (1939-1959)
Josep Vicent Garcia Raffi, Anna Maria Devís Arbona

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


A hores d’ara, ningú no dubta de la importància dels paratextos en el procés de significació de l’obra que embolcallen (Genette 1982, 1990;  Salvador 1988, 1994; Devís 1991, 2001; Lluch 2009). En aquest sentit adquireix especial rellevància l’espai peritextual (títols, pròlegs, il·lustracions...). En el present estudi ens centrarem en la valoració dels títols com a unitat textual més enllà de la seua consideració paratextual; concretament, ens detindrem en els títols pertanyents a la literatura catalana de la primera postguerra, publicats entre 1939 i 1959. Així, doncs, alguns dels objectius que hi abordarem seran:

-Valorar l’entitat textual dels elements paratextuals.

-Analitzar la importància dels títols en l’espai peritextual.

-Contrastar fins a quin punt els títols esdevenen elements discursius de primer ordre en la mesura que aporten dades al període de la literatura catalana referida.

Les conclusions ens permetran constatar com els títols poden incloure tota una xarxa d’articulacions semiòtiques que van, des de les més paleses referències intertextuals a les més amagades claus de significació literària. La seua consideració se’ns presenta, doncs, com a recomanable, si no necessària, per al coneixement del fet literari i ha aportat dades de gran interés a l’estudi del període de la literatura catalana a què pertany.

 

Anna Devís Arbona (Universitat de València)

Josep-Vicent Garcia Raffi (Universitat de València)

Paraules clau


literatura de postguerra; títols literaris, paratextos