, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
LES LLEGENDES SOBRE LA PASSIÓ DE JESÚS A LA TRADICIÓ CATALANA: ORALITAT, EVANGELIS I CORPUS DIGITALITZATS
Caterina Valriu Llinàs

Modificada per darrera vegada: 2015-02-16

Resum


En els corpus llegendari dels països de tradició cristiana són habituals els relats que es relacionen amb les Sagrades Escriptures, tant de l’Antic com del Nou Testament. Sovint es tracta de petites narracions que glossen aspectes puntuals o marginals del que allà s’hi explica i els desenvolupen d’una manera poètica o còmica o bé són tradicions paral·leles que comparteixen amb la Bíblia episodis i personatges però que creen nous arguments que no apareixen en el llibre sagrat. D’entre aquest conjunt de materials narratius en destaquen molt especialment els relacionats amb la vida de Jesús, que es centren en els dos episodis cabdals de la seva biografia: el naixement i la passió i mort. En aquest estudi, -amb l’ajut de la base de dades Bibliofolk- confeccionarem un corpus de llegendes sobre la passió i mort de Jesús publicades en llengua catalana des de mitjans del s. XIX ençà i n’analitzarem el contingut, la forma i la simbologia, així com la seva vinculació amb altres llegendes de caràcter religiós.


Paraules clau


llegendari; evangelis; passió de Jesús