, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Una aproximació al tractament dels conceptes sintàctics en el marc legal referent a l’ensenyament de llengües
Alícia Martí Climent

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


Aquesta proposta de comunicació naix de la reflexió sobre la pràctica diària al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua. Perquè sovint quan fem classe de llengua ens trobem amb dificultats en l’alumnat que comporten un canvi en la programació prevista; però, a més, suposen una revisió crítica de les teories subjacents en els llibres de text. És per això que volem fer una anàlisi del tractament dels conceptes sintàctics mitjançant l’estudi del marc legal vigent en l’Educació Secundària Obligatòria respecte a l’ensenyament de les dues llengües oficials del territori valencià (castellà i català), ja que aquest marc determina l’elaboració dels llibres de text que són l’eina més habitual a les aules.

Actualment disposem de diferents aportacions sobre l’ensenyament de la gramàtica (Camps 1998, 2000 i 2005) i es destaca la necessitat d’una gramàtica pedagògica (Zayas 2004). A més, en un context educatiu plurilingüe és necessari subratllar la importància de la lingüística contrastiva (Gràcia 2006) i del tractament integrat de les llengües (Guasch 2010), i la seua concreció en el model d’educació plurilingüe del sistema educatiu valencià (Pascual 2006).

En aquest estudi, ens centrem en la terminologia lingüística en l’ensenyament secundari (Macià i Solà 2000). Mirem de descriure i analitzar el tractament dels conceptes sintàctics en el marc legal vigent. Observem una barreja indiscriminada d’escoles i també la falta de coherència i rigor, entre d’altres qüestions, a les quals possiblement cal atribuir el fracàs de l’ensenyament de la gramàtica.


Paraules clau


ensenyament de la gramàtica; reflexió metalingüística; legislació educativa; terminologia; gramàtica contrastiva; tractament integrat de llengües