, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
EL VIATGE A NORD-AMÈRICA. L’EXPERIÈNCIA RELATADA DURANT LA IMMEDIATA POSTGUERRA
Maria Dasca Batalla

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


El 1955 Josep Pla publicava el llibre Week-end (d’estiu) a Nova York, tercera sèrie de les “Cartes de lluny”, i recull de les cròniques del viatge als Estats Units que havia publicat a Destino un any abans, amb motiu d’un viatge que li encarregà l’editor Josep Vergés l’estiu del 1954. El 1960 les cròniques foren integrades en el volum Viaje a Amèrica, amb un pròleg de Nèstor Luján, que també inclogué el viatge realitzat a l’Amèrica Llatina entre 1957 i 1958.  I, finalment, l’any 1978, el volum 34 de les Obres completes inclourà la crònica d’ambdós viatges sota l’epígraf Les Amèriques.

El llibre de Pla de 1955 s’insereix en una tradició de literatura de viatges a Nord-Amèrica que va arrelant amb força a l’Europa de després de la segona guerra mundial. Una literatura que arrenca amb l’obra d’André Maurois, un dels grans divulgadors de la cultura nord-americana d’ençà dels anys 1940. Que continua, a nivell peninsular, amb els llibres de Josep M. Poblet (Tres mesos i un dia a Nova York, 1947), Julián Marías (Los Estados Unidos en escorzo, 1956) i Ángel Zúñiga (Norteamérica a la vista, 1956). I que es completarà amb les cròniques de Rafel Tasis (Amèrica del Nord avui, 1967) i Terenci Moix (Terenci als USA, 1974), que reflecteixen els canvis culturals ocorreguts en el tombant dels anys 1960 i 1970.

L’objectiu de la meva comunicació és analitzar el tractament de l’imaginari nord-americà en l’obra de Pla des d’una doble perspectiva: 1) la seva escriptura a cavall entre l’autobiografia i el periodisme; 2) l’interès per Nord-Amèrica i la seva recreació literària en la tradició de cròniques de viatges de postguerra.


Paraules clau


Josep Pla, literatura de viatges