, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
“Roís de Corella i la creativitat literària en el Segon del Cartoixàâ€
Jordi Oviedo Seguer

Modificada per darrera vegada: 2015-02-13

Resum


El 2014 l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i altres institucions com la Universitat de València han celebrat l’Any Joan Roís de Corella amb diversos actes, congressos i publicacions, a partir dels quals s’ha posat de manifest la vigència i l’interés de l’obra de l’autor valencià, així com també la qüestió de les dificultats per a la recepció completa i plena d’un corpus literari ampli i divers com el d’aquest autor.

Així doncs, la nostra comunicació busca aprofundir en les obres del darrer període de la vida del lletraferit valencià, que tenen un caràcter religiós, com és el Cartoixà especialment. Una part de la historiografia sobre la literatura medieval catalana ha qualificat aquesta obra com a “traducció”, però, com també ha estat dit, hom considera que la transposició operada d’una llengua com la llatina a una altra, “arromanaçada”, pren un caràcter que va més enllà d’aquesta atribució.

Per altra part, les característiques de l’estil corellà i de determinades constants observables en la resta de la seua producció literària es fan paleses també en aquesta obra de maduresa.

Per tal de ampliar l’estudi de les obres de l’autor esmentat, indicarem i exemplificarem aquelles operacions que tenen a veure amb l’aportació personal i literària de Roís de Corella en traduir una obra llatina a la nostra llengua. Sempre tenint en compte que els conceptes de “creativitat” i de “literatura” tal com els entenem no prenen el mateix significat si els ubiquem a les darreries de l’Edat mitjana, època del nostre autor. En concret, ens centrarem en el Segon del Cartoixà, volum que hem col·lacionat amb l’original llatí de Ludolf de Saxònia −una Vita Christi del segle XIV amb una difusió considerable arreu de la Romània−, per mostrar el ventall de possibilitats expressives que Corella va posar en marxa, tot aplicant allò aprés al llarg de la seua vida com a escriptor, mestre i teòleg.

En definitiva, pretenem mostrar, en la mesura del que siga possible, quin és el nivell d’intervenció literària, creativa, sobre la traducció efectuada per Roís de Corella en el Cartoixà i quins objectius pretén aquesta aportació personal, així com el grau de relació amb el context cultural, teològic i social que aquesta obra hi manté.

 


Paraules clau


Roís de Corella, Vita Christi, estil artitzat, traducció