, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Els clàssics, la terra i jo (1954) d’Alfons Verdeguer, en el camí de les geografies literàries
Alexandre Bataller Català

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


Els clàssics, la terra i jo fou una obra publicada dins l’editorial Torre de València el 1954, amb la tesi declarada al pròleg pel seu autor, Alfons Verdeguer (València, 1923- 1971), que “sense cercar-les, és cosa en fàcil que hom es trobe amb les vivències dels clàssics”. Considerem que la concepció del llibre una aportació pionera en el camí cap a la recreació de les obres literàries en aquells espais on els seus autors hi han viscut o les han concebut.

En aquesta obra (“una coseta simpàtica” en paraules de Joan Fuster) s’evoquen huit autors clàssics, associats a uns espais ben concrets: Jaume Roig, Benimàmet i el Mercat de València; Roís de Corella, la Seu i l’Arxiu Arxiprestral de Morella; Isabel de Villena i el Monestir de la Trinitat; Sant Vicent Ferrer i el carrer de la Mar; Bernat Fenollar i la Catedral; Ramon Muntaner i Xirivella; Joanot Martorell i València; Jordi de sant Jordi i València. L’evocació dels autors i les seues obres mentre els passeja la ciutat de València és el recurs que estructura i dóna sentit a aquesta obra de prosa acurada, escrita en primera persona, com ja avança el seu títol.

En la present comunicació contextualitzarem el llibre dins de la literatura valenciana de postguerr, en el camí dels plantejaments renaixencistes pel que fa a la descoberta del país, que donarà pas, en la dècada posterior, a unes altres obres que mostraran el coneixement del territori per la via de les obres literàries (per exemple, Els paisatges i pobles valencians descrits pels nostres escriptors d’Emili Beüt i Belenguer, València: L'Estel, 1966).

En aquest sentit, el mateix autor publicà l’any 1961 l’obra Viatge a Ausiàs March, també a l’editoriral Torre, que podem considerar la continuació i culminació d’aquests plantejaments inicials, així com una obra singular en els relats de viatges literaris per terres valencianes.


Paraules clau


Alfons Verdeguer; editorial Torre; geografia literària; Jaume Roig; Joan Roís de Corella; Isabel de Villena; sant Vicent Ferrer; Bernat Fenollar; Ramon Muntaner; Joanot Martorell; Jordi de sant Jordi