, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Els noms dels senyals d’orelles del bestiar: un codi lingüístic sard en els Registres de bestiar viu de l’Alguer dels segles XVII i XVIII
ANDREU BOSCH RODOREDA

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


A partir de l'edició dels registres de bestiar viu de l'Alguer, redactats en català i en castellà, sobretot a cavall dels segles XVII i XVIII, i conservats a l'Arxiu Històric Municipal de l'Alguer, la comunicació donarà compte del codi lingüístic sard dels noms dels senyals d'orelles amb què s'identificava el bestiar, que ha romàs intacte fins al nostres dies. Es descriurà etimològicament el corpus, amb descripció de les motivacions semàntiques i de la variació diacrònica, amb la corresponent cronologia d'aparició. També es donarà compte de l'escassa presència d'aquest corpus als reculls lexicogràfics del català i del sard.

Paraules clau


Alguerès; lexicografia catalana i sarda