##paper.fontSize##: 
Els Secrets d'agricultura (1617) de Miquel Agustí: fons i llengua
Xavier Luna-Batlle

Modificada per darrera vegada: 2015-02-13

Resum


Els Secrets d'agricultura, casa rústica i pastoril (1617) té com a font principal el llibre d'Estienne i Liébault Maison rustique. En la comunicació es detallaran tant el pes d'aquesta font com les seves implicacions, entre altres alguns usos lingüístics que no s'expliquen si no es té en compte l'obra francesa.