, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
ELS QUADERNS DE CAMP D’ANTONI M. ALCOVER EN L’ERA DIGITAL
Maria-Pilar Perea

Modificada per darrera vegada: 2015-02-16

Resum


Des de 1900 a 1928 el dialectòleg manacorí Antoni M. Alcover (1862-1932) va recopilar informació dialectal, al llarg de les seves excursions filològiques, en més de 300 localitats del domini lingüístic català. Les dades recollides pertanyen als àmbits de la fonètica, la morfologia, el lèxic, la sintaxi i el folklore, i, addicionalment, en alguns casos, incorporen valuoses referències de caràcter sociolingüístic.

L’objectiu d’aquest treball es descriure el procés de cartografia a internet que s’ha aplicat a la base de dades resultant de la digitalització del contingut dels 65 quaderns que Alcover va emplenar al llarg dels seus viatges. La base de dades conté 74.000 registres, els quals es poden classificar en les àrees esmentades més amunt: 5.351 pertanyen a la fonètica; 9.967 a la morfologia; 3.435 a la sintaxi; 59.150, al lèxic; i 1.676, al folklore. Ara aquests materials s’hostatgen al Portal Antoni M. Alcover (http://alcover.iec.cat/), amb seu a l’Institut d’Estudis Catalans, com també els mapes que se’n deriven.

La presentació mostrarà el procés de creació de diferents tipus de mapes i explicarà les conseqüències de seleccionar i d’adaptar els materials lingüístics provinents de la base de dades original per aconseguir una visualització dels resultats més acurada.

La cartografia de les dades dialectals facilita el desenvolupament d’estudis tant sincrònics com diacrònics, alhora que permet el seu tractament estadístic i la possibilitat de creuar els resultats amb dades provinents d’altres projectes que comparteixin elements comuns.


Paraules clau


Antoni M. Alcover; dialectologia; sociolingüística