, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Plurilingüisme literari ahir i avui: algunes reflexions
Georg Kremnitz

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


Quan Ramon Llull comença a escriure en català, el seu plurilingüisme és merament funcional: utilitza la llengua que li sembla prometre la millor recepció (és per això qu’escriu en àrab quan els receptors potencials utilitzen aquesta llengua). Durant la decadència els autors trien entre la llengua del país – en aquest cas el català – i la llengua de les corts, el castellà. Sabem que molts autors utilitzen per als seus textos literaris les dues llengües. Les decisions doncs, de merament funcionals, passen a èsser també simbòliques i sobretot de prestigi (a Portugal, aquest bilingüisme de prestigi termina immediatament després de la recuperació de l’independència política el 1640). A la Renaixença, amb els nacionalismes naixents a Europa, les tries de llengua obeeixen d’una banda a criteris funcionals, però d’altra banda també i sobretot a opcions ideològiques, i aquesta contradicció resta viva fins a la fí de la dictadura franquista (cf. Vallverdú 1968, 1975). Avui, la tria de la llengua de catalonòfons obeeix a criteris diversos: inscripció al context català, expectatives d’una recepció més àmplia, etc. Hi ha autors catalans i catalanòfons qu’escriuen únicament en castellà, d’altres utilitzen les dues llengües per les seves produccions, segons criteris no sempre clars, també n’hi ha d’altres que escriuen només en català. D’altra banda, assistim, com a molts espais europeus, a l’afluència d’autors originaris d’altres societats que escriuen únicament o parcialment en català. Com exemples cito només Pius Alibek (iraquí), Najat El Hachmi (marroquina) o Simona Škrabec (eslovena). A la comunicació voldria fer un repàs de les condicions de tria de la llengua literària a través els segles.

Bibl.:

Vallverdú, Francesc, 1968. L’escriptor català i el problema de la llengua. Barcelona: Ed. 62 [la segona edició de 1975 conté alguns canvis].

Kremnitz, Georg, 2004. Mehrsprachigkeit in der Literatur. Wie Autoren ihre Sprachen wählen. Wien: Praesens [segona edició en preparació].

 


Paraules clau


plurilingüisme, multiculturalitat