, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Literatura culta i literatura de consum valenciana en el primer terç del segle xx
Faust Ripoll Domènech

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


En estudiar la producció literària valenciana del primer terç del segle xx ens adonem del divorci entre la literatura culta i la literatura popular de consum. Són dues produccions que transcorren en paral·lel, dev vegades enfrontades, i que no arriben a convergir, a pesar d'alguns intents puntuals. A diferència del que ocorre a Catalunya, on aquestes literatures arriben a confluir a finals del xix, al País Valencià la separació es manté constant fins i tot més enllà del 1939. Per què les elits valencianistes no aconsegueixen connectar amb el gran públic? Quines conseqüències té aquest fenomen per a la creació d’una sòlida tradició literària autòctona?


Paraules clau


literatura culta valenciana; literatura popular valenciana