, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Ideologies lingüístiques de nous parlants del català en famílies plurilingües
Emili Boix

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


En el marc del projecte GLOBLINMED (globalització i plurilingüisme familiar en comunitats lingüístiques mitjanes) s'ha recollit un centenar d'entrevistes a cònjuges en famílies plurilingües, a través de les quals es recullen i es poden analitzar les ideologies lingüístiques,  les quals són efectes indirectes de les polítiques lingüístiques i indicadors molt potents dela vitalitat etnolingüística subjectiva dels informants.

En aquesta comunicació es fa un zoom en les ideologies d'aquells cònjuges (n:13) de primera llengua castellana a Catalunya que s'han catalanitzat ( són nous parlants) fins al punt que parlen català als seus fills. Entendre els factors que els han dut a fer aquesta tria, permet entendre per què el català té un cert punt d'atracció social, que compensa una mica el domini demolingüístic global de la llengua castellana


Paraules clau


Ideologies, transmissió lingüística intergeneracional, nous parlants, sociolingüística