##paper.fontSize##: 
Ideologies lingüístiques de nous parlants del català en famílies plurilingües
Emili Boix

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


En el marc del projecte GLOBLINMED (globalització i plurilingüisme familiar en comunitats lingüístiques mitjanes) s'ha recollit un centenar d'entrevistes a cònjuges en famílies plurilingües, a través de les quals es recullen i es poden analitzar les ideologies lingüístiques,  les quals són efectes indirectes de les polítiques lingüístiques i indicadors molt potents dela vitalitat etnolingüística subjectiva dels informants.

En aquesta comunicació es fa un zoom en les ideologies d'aquells cònjuges (n:13) de primera llengua castellana a Catalunya que s'han catalanitzat ( són nous parlants) fins al punt que parlen català als seus fills. Entendre els factors que els han dut a fer aquesta tria, permet entendre per què el català té un cert punt d'atracció social, que compensa una mica el domini demolingüístic global de la llengua castellana