, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Les edicions del diccionari Saura a partir de l’apunt d’un blog
Joan Puig Malet

Modificada per darrera vegada: 2015-02-16

Resum


El naturalista barceloní Santiago (o Jaume) Àngel Saura i Mascaró (1818-1882) fou també l’autor del diccionari català més reeditat i reelaborat del segle XIX.  Aquest aparegué el 1851 amb el títol de Diccionario manual, ó vocabulario completo de las lenguas catalana-castellana. Obra única en su clase, y escrita en presencia de los mejores diccionarios de dichas lenguas publicados hasta hoy dia (Barcelona: Librería de Estévan Pujal, editor) i el seu complementari invers castellà-català el 1852, amb el mateix editor. Gaudí de tal popularitat que seixanta anys després encara es publicava, arribant a l’extrem que durant la segona dècada del segle xx el seu aprofitament editorial desembocà en un cas de plagi per part de Josep Pujol i Serra. Finalment, el 1995 l’editorial valenciana París-València publicà un facsímil de la part del refranyer que aparegué al final de l’edició pòstuma del diccionari castellà-català de 1884. El Saura fou una de les fonts de llengua escrita per al diccionari català-alemany i alemany-català d’Eberhard Vogel i per al monumental DCVB, a banda que amb el pas del temps anà millorant substancialment els seus articles.

 

Les desenes de reedicions —entre els dos sentits— d’aquesta petita obra suposen un problema bibliogràfic que se soluciona de diferent manera depenent de la font que el tracti (Marcet & Solà 1998, Rico & Solà 1995, Colon & Soberanas 1986…). Per tal d’afrontar aquesta qüestió, l’any 2008 vam publicar un apunt al blog Gazophylacium (Premi Blocs Catalunya, 2008) sota el títol “Les edicions del diccionari Saura: un puzle incomplet”. L’ajut de les diverses aportacions dels comentaristes, juntament amb l’ús d’altres eines digitals com la xarxa social de catalogació de biblioteques LibraryThing, ens ha permès, amb el pas del temps, anar trobant més exemplars d’aquest útil manual bilingüe d’equivalències. El resultat d’aquesta recerca no es pot considerar definitiu, però millora el de qualsevol intent anterior de concretar mitjançant les diferents edicions la popularitat del diccionari Saura.

 

 


Paraules clau


Santiago Àngel Saura; diccionari; blog