, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
JAUME COLLELL I UN MANUSCRIT CATALÀ (s. XVI) DE SARDENYA. HISTÒRIA I LLENGUA (I UN PRÒLEG SIGNIFICATIU)
Joan Requesens Piquer

Modificada per darrera vegada: 2015-02-15

Resum


Es tracta de la presentació i breu comentari històric i lingüístic a l’edició d’un manuscrit català localitzat a Roma i que Jaume Collell va editar el 1889. Es remarca l’interès del canonge per la troballa i el valor que li donà, sobre tot a la llengua, testimoni d’antigor i de riquesa lèxica. Aquesta comunicació se suma al conjunt d’edicions de manuscrits que Collell va editar al llarg de la seva vida com a contribució al renaixement català. Complementàriament, s’edita un pròleg seu al llibre de mossèn Anton Vila, Els arxius parroquials. La seva importància, ordenació, classificació y catalogació dels seus documents en què valora cadascun dels passos d’aquesta feina i encoratja, especialment els capellans, a dedicar-s’hi per conservar i divulgar el patrimoni documental.


Paraules clau


Jaume Collell; manuscrit; història; llengua