, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
El dir i el fer lingüístic dels tortosins : entre la voluntat i la confusió
Aurélie SAFFROY

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


Les situacions de contacte o conflicte de llengües apareixen com una realitat universal. Aquesta pluralitat lingüística i cultural és una constant de Catalunya, a través de la presència de bilingüisme entre la llengua de l'estat i la llengua pròpia del territori .

            En aquest context de bilingüisme, és interessant estudiar des d’un punt de vista sociolingüístic la comarca del Baix Ebre per caracteritzar els hàbits lingüístics dels habitants d'aquesta zona que han provocat la creació d'una identitat pròpia. En efecte, per la seva ubicació geogràfica, en aquesta zona es combina l’ús del castellà y  del català, a l’hora que també hi ha un fort contacte amb les varietats valencianes, cosa que explica moltes de les característiques de la varietat lingüística tortosina i l’interès que suscita des del punt de vista sociolingüístic. La relació que s’estableix en aquesta zona entre llengua, els altres i el procés identitari és molt particular i de vegades origina un cert grau de confusió lingüística i de comportament que presenta un gran interès sociolingüístic.

            L’interès del nostre estudi es troba en l'observació dels contextos en què s'utilitzen les llengües catalana i espanyola,  mirant al mateix temps quina idea tenen els interlocutors de la utilització d’aquestes llengües. Així l’objectiu d’aquesta comunicació serà confrontar el dir i el fer dels interlocutors del Baix Ebre quant a la utilització de les llengües per destacar les ideologies lingüístiques més rellevants entre els parlants d’aquesta zona, que es troba al bell mig de les terres de parla catalana.