, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
La història de la literatura catalana d’Alfred Morel-Fatio al Grundriss der romanischen Philologie (1893)
Francesc Bernat Baltrons, Patrick Heinzer

Modificada per darrera vegada: 2015-02-12

Resum


Com ja va fer notar Ramon Aramon (1955), els dos primers resums d’història de la literatura catalana fets amb criteris homologables als de la filologia moderna van ser escrits i publicats fora del país. Ens referim a la monografia Essai sur l’histoire de la littérature catalane de Francesc Cambouliu (París, 1857) i l’article Katalanische Literatur d’Alfred Morel-Fatio, publicat al Grundriss der romanischen Philologie (Estrasburg,1897 [1893]). Tot i que ambdues obres són ben conegudes per la historiografia literària catalana, la segona no sempre ha estat tinguda prou en compte pel fet que mai no ha estat traduïda de l’alemany.

            Amb tot, l’obra citada d’Alfred Morel-Fatio (Estrasburg, 1850-Versalles, 1924) té un doble interès per als historiadors de la literatura catalana. Per una banda, l’anàlisi d’aquest estudi ens permetrà copsar el grau de coneixement que havia assolit la literatura catalana entre els romanistes europeus de la mà d’un del millors hispanistes francesos (en el sentit global del terme) de finals del XIX i principis del XX. Per l’altra, i tenint en compte la notable repercussió del Grundriss, dirigit per Gustav Gröber, en la història de la filologia europea, sabrem quina visió de la literatura catalana va difondre entre els estudiosos estrangers de l’època.

            Més enllà de demostrar la importància de Katalanische Literatur per a la història de la literatura catalana, la nostra comunicació tindrà com a objectius principals l’anàlisi historiogràfica del contingut de l’article i l’estudi del discurs sobre la literatura catalana de l’hispanista francès. Així mateix, indiquem que aquesta comunicació forma part d’un projecte en curs que té com a objectiu final la traducció al català i l’estudi crític de l’obra citada.

            A fi d’aconseguir els nostres objectius, contextualitzarem l’article de Morel-Fatio en el marc històric del desenvolupament dels estudis de catalanística a Europa, en mostrarem l’estructura, n’assenyalarem la metodologia i fonts emprades, i farem una avaluació crítica del contingut i les conclusions. En definitiva, la nostra comunicació pretén ser una aportació a la historiografia de la literatura catalana i a l’estudi dels orígens de la catalanística.    


Paraules clau


Grundriss, Morel-Fatio, història literatura catalana