, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
La intercomprensió integrada com a via per potenciar el plurilingüisme
Esteve Clua Julve

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


La controvèrsia entre el manteniment de la diversitat lingüística , com a patrimoni de tota la humanitat, i les necessitats d’intercomunicació entre comunitats que tenen llengües diferents ha acompanyat la espècie humana al llarg de la història, però avui dia és cada vegada més tangible per a un nombre més elevat de persones i grups lingüístics. Es pot dir que la necessitat imperiosa de conèixer altres llengües, que anteriorment era una característica de les comunitats amb llengües minoritàries o minoritzades, és viscuda avui dia, en un context sociolingüístic nou, per moltes altres comunitats amb llengües nacionals o centrals.

Davant l’actual ampliació de les àrees i de les necessitats de comunicació humana, sembla que hagi arribat l’hora de superar l’atzucac entre diversitat lingüística i intercomunicació.  Cal que ens replantegem l’organització de les comunicacions interlingüístiques en els diferents àmbits (des del global fins al local, passant pel supraestatal, l’estatal i el regional), en el sentit d’aconseguir una organització més harmoniosa de la interrelació entre els diferents grups lingüístics humans des de la diversitat lingüística i no contra la diversitat lingüística.

En aquest sentit, el paper de la intercomprensió lingüística com a via per potenciar el plurilingüisme i permetre la intercomunicació sense renunciar a les llengües menys poderoses, és cada cop més rellevant. I en el marc d’aquest disciplina considerem primordial la intercomprensió integrada, és a dir el treball de la intercomprensió en el si de l’ensenyament reglat (primària i secundària) amb mètodes que no pretenen ensenyar llengües sinó ensenyar a través de les llengües. Aquest és el cas del mètode Euromania, que té l’aplicació més destacada a les nostres escoles.

 

Interès del tema escollit:

Una mostra de l’interès que suscita a Europa la Intercomprensió Lingüística es pot veure clarament en els documents del Consell d’Europa: Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar i Le CARAP (Un marc de referència per als enfocaments plurals de les llengües i cultures). En aquest darrer text es prioritza clarament la intercomprensió integrada ja que el terme “enfocaments plurals” fa referència a la utilització de llengües diverses en el procés d’aprenentatge.

Objectius i Metodologia :  L’objectiu és presentar algunes de les estratègies d’intercomprensió integrada més rellevants. A partir de llengües romàniques com el francès, l’espanyol, l’italià, l’occità, el portuguès i el romanès, es treballen diferents continguts curriculars de diverses àrees de coneixement.

La metodologia utilitzada en aquests processos formatius es fonamenta en la intercomprensió integrada, adreçada a estudiants de secundària des països de parla catalana.

 Referències bibliogràfiques

 Caddeo, Sandrine & Jamet, Marie Cristine (2013) l’intercomprehension: un autre approche pour l’enseignement des langues. París: Hachette

Clua, Esteve; Estelrich, Pilar, Klein, Horst G. & Tilbert D. Stegmann (2003) EuroComRom - Els set sedassos. Aprendre  a llegir les llengües romàniques simultàniament, Aachen: Shaker Verlag.

Escudé, Pierre & Janin, Pierre (2010) L'intercompréhension clé du plurilinguisme, Paris: Clé international.

Escudé, Pierre et alii (2008), Euromania . Toulouse: CRDP Midi-Pyrénées.


Paraules clau


Intercomprnsió lingüística, intercomprensió integrada, plurilingüisme, lingüística contrastiva.