, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
VariacioÌ en les transcripcions foneÌ€tiques de l’Atlas lingüiÌstico de la PeniÌnsula IbeÌrica a l’aÌ€rea catalanoparlant
David Pons Borràs

Modificada per darrera vegada: 2015-03-03

Resum


El resultat de les enquestes de l’Atlas lingüiÌstico de la PeniÌnsula IbeÌrica (ALPI), fetes a l’aÌ€rea catalanoparlant per Francesc de B. Moll i Manuel Sanchis Guarner entre els anys 1934 i 1952, eÌs un tresor lingüiÌstic que ha restat inexplorat i desaprofitat en gran part fins aleshores, quan finalment s’han repreÌ€s les tasques de publicacioÌ, ara en format digital. Cal que el sistema amb queÌ€ es va plasmar tota aquella riquesa dialectal sigui estudiat per disposar d’un reflex fidel de la pronuÌncia dels informadors.

En aquest estudi s’analitzaran les difereÌ€ncies de transcripcioÌ entre els dos enquestadors del domini lingüiÌstic catalaÌ€. Malgrat que tots dos lingüistes van rebre l’ensenyament del professor TomaÌs Navarro, s’han observat divergeÌ€ncies sistemaÌ€tiques en les seves transcripcions foneÌ€tiques. SeraÌ€ objecte d’estudi en aquesta investigacioÌ determinar quines soÌn les difereÌ€ncies regulars entre ambdoÌs enquestadors, i identificar quines soÌn les seves errades meÌs habituals a fi de no fer una interpretacioÌ erroÌ€nia del material recollit.

L’anaÌ€lisi es dividiraÌ€ en difereÌ€ncies de vocalisme i consonantisme. Es tindraÌ€ en compte l’objecte d’estudi de cada investigador (foneÌ€tica, morfologia, sintaxi, leÌ€xic i etnografia), ja que el grau de precisioÌ foneÌ€tica pot variar substancialment en funcioÌ d’un o altre aÌ€mbit d’estudi. Cada apartat se subdividiraÌ€ en difereÌ€ncies foneÌ€tiques rellevants (uÌs de diferents fonemes per al mateix context lingüiÌstic), difereÌ€ncies de matiÌs (tendeÌ€ncies i vocals relaxades), difereÌ€ncies graÌ€fiques, absentes de repercussioÌ interpretativa, i, com s’ha dit, errors meÌs habituals.

L’objectiu, doncs, eÌs obtenir una caracteritzacioÌ dels usos de transcripcioÌ de cada enquestador i ajudar, aixiÌ, a una interpretacioÌ fidedigna de la informacioÌ d’aquesta obra.


Paraules clau


Lingüística, dialectologia, variació, ALPI