##paper.fontSize##: 
Variació en les transcripcions fonètiques de l’Atlas lingüístico de la Península Ibérica a l’àrea catalanoparlant
David Pons Borràs

Modificada per darrera vegada: 2015-03-03

Resum


El resultat de les enquestes de l’Atlas lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), fetes a l’àrea catalanoparlant per Francesc de B. Moll i Manuel Sanchis Guarner entre els anys 1934 i 1952, és un tresor lingüístic que ha restat inexplorat i desaprofitat en gran part fins aleshores, quan finalment s’han reprès les tasques de publicació, ara en format digital. Cal que el sistema amb què es va plasmar tota aquella riquesa dialectal sigui estudiat per disposar d’un reflex fidel de la pronúncia dels informadors.

En aquest estudi s’analitzaran les diferències de transcripció entre els dos enquestadors del domini lingüístic català. Malgrat que tots dos lingüistes van rebre l’ensenyament del professor Tomás Navarro, s’han observat divergències sistemàtiques en les seves transcripcions fonètiques. Serà objecte d’estudi en aquesta investigació determinar quines són les diferències regulars entre ambdós enquestadors, i identificar quines són les seves errades més habituals a fi de no fer una interpretació errònia del material recollit.

L’anàlisi es dividirà en diferències de vocalisme i consonantisme. Es tindrà en compte l’objecte d’estudi de cada investigador (fonètica, morfologia, sintaxi, lèxic i etnografia), ja que el grau de precisió fonètica pot variar substancialment en funció d’un o altre àmbit d’estudi. Cada apartat se subdividirà en diferències fonètiques rellevants (ús de diferents fonemes per al mateix context lingüístic), diferències de matís (tendències i vocals relaxades), diferències gràfiques, absentes de repercussió interpretativa, i, com s’ha dit, errors més habituals.

L’objectiu, doncs, és obtenir una caracterització dels usos de transcripció de cada enquestador i ajudar, així, a una interpretació fidedigna de la informació d’aquesta obra.