, XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 2015.

##paper.fontSize##: 
Ideologies lingüístiques dels líders comunitaris panjabis a Catalunya
Imanol Larrea Mendizabal

Modificada per darrera vegada: 2015-02-11

Resum


La diversitat cultural i lingüística de Catalunya s’ha incrementat enormement durant els últims anys. Actualment hi són presents comunitats que fins fa pocs anys eren desconegudes al nostre entorn. La arribada d’immigrats a Catalunya ha estat de tal dimensió que el futur del català, almenys en part, dependrà d’ells. Una d’aquestes comunitats nouvingudes és la de les persones d’origen pakistanès i indi. Tot i tenir nacionalitats diferents, la majoria d’indis i pakistanesos que viuen a Catalunya comparteixen la mateixa llengua, el panjabi, ja que són originaris del Panjab, regió que va quedar dividida en els dos països amb la creació de Pakistan en 1947. L’objectiu d’aquesta comunicació és presentar les ideologies lingüístiques dels líders comunitaris panjabis, tant de nacionalitat índia com pakistanesa,  a Catalunya per tal d’esbrinar com afecten les ideologies sobre les llengües del país d’origen en les ideologies sobre les llengües del país d’arribada. S’han entrevistat adults d’origen panjabi que no han participat en el sistema educatiu català i que són referents de la seva comunitat en funció de la seva participació a diverses entitats religioses o culturals i als mitjans de comunicació. L’anàlisi qualitativa de les entrevistes dóna l’oportunitat d’aprofundir en les ideologies de parlants de la mateixa llengua originaris de dos països on el tractament de la diversitat lingüística i l’estatus de la llengua pròpia, el panjabi, és totalment diferent.


Paraules clau


ideologies lingüístiques; immigració; Pakistan; Índia; Panjab