Descripció

TEMES DEL COL·LOQUI

 

Aquest col·loqui se centrarà en les següents àrees temàtiques:

- Multilingüisme i interculturalitat.

- Cultura, literatura i llengua als segles XV-XVIII.

- Cent anys de literatura catalana: 1859-1959.

- De la paraula viva a la paraula digital.TREBALL CIENTÍFIC


El treball científic comprendrà els aspectes següents:

 

1. Ponències plenàries:

Ponència inaugural: Joaquim Rafel, «Lingüística i diccionaris: un dels reptes de la lexicografia actual».

Segona ponència: Patrizio Rigobon, «Incerta glòria de Joan Sales, entre història i filologia».

Ponència de clausura: Albert Hauf, «Isabel de Villena revisitada: entorn a una edició crítica del Vita Christi».

 

2. Comunicacions: tots els membres de l’AILLC poden presentar comunica­cions a algun dels quatre temes del XVII Col·loqui, fins al 25 de gener de 2015. La presentació de cada comunicació no podrà superar els 20 minuts de durada i anirà seguida de 8 minuts de discussió. Comunicació d’acceptació: 28 de febrer.

 

3. Sessions temàtiques:

a) «Recepció, adaptació i traducció en la prosa del segle XV» (coordinada per Josep Pujol)

b) «Poètiques de la ironia en la literatura dels anys 20 i 30» (coordinada per Francesco Ardolino).

c) «Ideologies lingüístiques, usos comunicatius i estructures formals» (coordinada per Emili Boix).

d) «Discurs ‘verbal’ i multimodalitat: oral / escrit / digital» (coordinada per Lluís Payrató).

 

4. Taula redona: «Cultura i societat: la difusió del patrimoni literari», on intervindran Llorenç Soldevila (moderador), Víctor Labrado, Gaspar Valero i Glòria Bordons.

 

CIRCULARS

 

La tercera circular del Col·loqui es trametrà el maig de 2015.

 

+++++++++

 

L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (AILLC) té com a finalitat aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana i fomentar els estudis de llengua i literatura catalanes.

L’Associació organitza un Col·loqui cada tres anys per a debatre temes científics de l’especialitat. Els col·loquis han tingut lloc a Estrasburg (1968), Amsterdam (1970), Cambridge (1973), Basilea (1976), Andorra-Barcelona (1979), Roma (1982), Salou-Tarragona (1985), Tolosa de Llenguadoc (1988), Alacant-Elx (1991), Frankfurt am Main (1994), Palma de Mallorca (1997), París (2000), Girona (2003), Budapest (2006), Lleida (2009) i Salamanca (2012).

L’Assemblea General de l’AILLC celebrada a Salamanca l’any 2012 va aprovar la candidatura de València com a seu del XVIIè Col·loqui.

El XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes tindrà lloc a València, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, del 7 al 10 de juliol de l’any 2015.

 

+++++++

 

JUNTA DE GOVERN DE L'AILLC
 
Presidència: Antoni Ferrando
Vicepresidència: Joan Armangué
Secretaria: Lídia Pons
Vicesecretaria: Rafael Roca
Tresoreria: Maria Rosa Lloret
Vocals: Joan Mas, Carsten Sinner, Ramon Sistac i Ildikó Szijj

 

+++++++

 

COMITÈ CIENTÍFIC DEL XVIIè COL·LOQUI
 
Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona) 
Emili Boix (Universitat de Barcelona) 
Helena Buffery (University of Cork) 
Teresa Cabré (IEC, Universitat Pompeu Fabra) 
Gabriel Ensenyat (Universitat de les Illes Balears) 
Bradley S. Epps (King’s College, University of Cambridge) 
Kálmán Faluba (Universitat Eötvös Loránd, Budapest) 
Roger Friedlein (Ruhr-Universität Bochum) 
Giuseppe Grilli (Università di Roma Tre)
Georg Kremnitz (Universität Wien) 
Veronica Orazi (Università di Torino) 
Lluís Payrató (Universitat de Barcelona) 
Josep Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Mercè Pujol (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 
Max W. Wheeler (University of Sussex)

 patrocinadors