Presentacions i Autors


Cognoms A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tot
Seccions:
 

Cultura i llengua dels segles XV-XVIII

Llengua i dialecte al teatre català de l'edat moderna
Albert Rossich Estragó
Els noms dels senyals d’orelles del bestiar: un codi lingüístic sard en els Registres de bestiar viu de l’Alguer dels segles XVII i XVIII
ANDREU BOSCH RODOREDA
Els Secrets d'agricultura (1617) de Miquel Agustí: fons i llengua
Xavier Luna-Batlle
"Lo Desengany" de Francesc Fontanella com a obra de màgia
Pep Valsalobre
Els pronoms de datiu plural en català antic. Evolució diacrònica i estat de la qüestió entre els segles XV i XVIII
Josep Ribera i Condomina
LA DECADÈNCIA DEL PRONOM HIC (O HINC) ENTRE ELS SEGLES XV I XVI
Josep Ribera i Condomina
Aportacions dels textos popularistes valencians dels segles XVIII i XIX a la lexicografia catalana
Joaquim Martí Mestre
TEXTOS SAPIENCIALS EN CATALÀ TRADUÃTS AL CASTELLÀ EN LA BAIXA EDAT MITJANA. EL CAS DEL LLIBRE DE PARAULES E DITS DE SAVIS E FILÃ’SOFS, DE JAFUDÀ BONSENYOR
Maria Conca Martínez, Josep Guia Marín
Scripta nord-occidental en manuscrits del Matarranya del segle XV.
Javier Giralt Latorre
La poesia amorosa de Francesc Fontanella a Gileta
Marta Castaño Trias
El convent dels pares dominics d'Eivissa
Felip A. Cirer Costa, Felip Cirer Costa
Espais i contextos per a l’èpica (s. XVI-XVIII)
Eulàlia Miralles Jori
May retraure de vostr’amor un pas. March contra Dante o el diàleg intertextual sobre l'amor
Cèlia nadal pasqual
El Llibre de fra Bernat: una rica mostra del lèxic groller i obscè del segle XV
MIQUEL MARCO ARTIGAS
“Molt alta i serena princesa... / Molt magnífic i esforçat cavaller...â€; la literatura epistolar de Francesc Fontanella
Marc Sogues Marco
De La Alonsíada de Ramis a L'Alonsíada d'Albertí
Carlos Martínez Mayor
Coordinador de sessió temàtica
Josep Pujol
L’evolució de l’art epistolar en les escrivanies municipals (segles XIV-XVII)
Vicent Baydal Sala
La traduzione catalana Saplana-Ginebreda del De Consolatione Philosophiae: appunti sulla tradizione manoscritta
Chiara Concina
Alle soglie del Tirant: Gui de Warevick
Anna Maria Babbi
Els Borja en els historiadors valencians de l'Edat Moderna
JOAN EMILI ROIG MATOSES
El català a l'època de la Guerra de Successió
Kálmán Faluba
Entre la subjectivitat i la intersubjectivitat. El verb témer entre els s. XVI-XVIII
Jordi Manuel Antolí Martínez
Primers usos de fer en la construcció temporal-existencial a l’edat moderna. Un acostament diacrònic segons la Gramàtica Cognitiva
Josep Vicent Garcia Sebastià
L’expressió del temps transcorregut a l’edat mitjana. Construccions temporals existencials en el català del segle XV
Josep Martines Peres
Traduir un comentari humanístic: Cristoforo Landino en català
Marta Marfany Simó
El catàleg de dones virtuoses al llibre IV de Lo Somni de Bernat Metge
Ángel Narro Sánchez
Italians contra catalans? Rerefons dantesc i circumstàncies històriques d'un episodi de "Curial e Güelfa"
Abel Soler Molina
Difusió de la Commedia de Dante en la cultura catalana medieval: noves perspectives
Francesc J. Gómez
“Unitats fraseològiques en la caracterització de l’estil del Curial e Güelfa. Una anàlisi estilística amb base de Lingüística de Corpus, amb la presa en consideració de les traduccions de què ha estat objecte (anglés, espanyol, francés, italià i portugués
Vicent Martines Peres
Evolució i procés de gramaticalització del connector contraargumentatiu concessiu (em)però. Estudi a través de l’espai i del temps (segles XVI-XVIII)
CATERINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
El procés d’elaboració de la Vida de sanct Honofre (València, pp. s. XVI)
Vicent Josep Escartí Soriano
L’oralitat en l’escriptura: textos notarials del Matarranya (segles XVI-XVII)
Maria Rosa FORT CAÑELLAS
Creació i evolució dels pronoms reforçats en català: Una explicació
Emili Casanova Herrero
Estudi lingüístic de l'obra del bisbe Josep Climent.
Hèctor Sanchis Mollà
Bonsignori versus Alegre. Estudi comparat de dues traduccions medievals de les Metamorfosis d’Ovidi
Gemma Pellissa Prades
Acostament diacrònic al verb ficar: canvi lexicosemàntic, gramaticalització i ús en comparació amb el verb metre
Jaume Pons Conca
EL CATALÀ EN LA DOCUMENTACIÓ DE FRAGA A LA BAIXA EDAT MITJANA I MODERNA: DE LA PERVIVÈNCIA A LA SUBSTITUCIÓ
Hèctor Moret Coso
Els poemes laudatoris de Francesc Fontanella als liminars d’obres d’altres autors
Anna Garcia Busquets
L'univers literari femení de l'edat moderna: textos i llengües a l'àmbit català
Verònica Zaragoza Gómez
L'"Amore consultus" que Guiniforte Barzizza adreçà a Francesc-Gilabert de Centelles i Queralt
Rubén Galera Hernández
Sobre les fonts dels exempla fabularia de la Disputa de l’ase
Jordi - Redondo i Sànchez
La «propietat» de la llengua: un entrebanc afegit per a l’elaboració d’un tecnolecte apte per a la retòrica valenciana del barroc.
Antoni López Quiles
Recepció del Panegíric a la mort de Pau Claris de Francesc Fontanella
Àngels Sendra Morant
El llaurador dels col•loquis valencians: semblances amb els villanos del teatre español del Segle d’Or
Ricardo Rodrigo
“Roís de Corella i la creativitat literària en el Segon del Cartoixàâ€
Jordi Oviedo Seguer
Passant per Itàlia. Antics herois i traduccions en català al segle XV
Montserrat Ferrer
Continuïtat lingüística i cultural catalano-occitana en textos rossellonesos del segles XVII-XVIII
Àngels Massip Bonet
SOBRE L’EDICIÓ: RELACIÓ VERDADER DE LA SENYALADA VITÃ’RIA QUE NOSTRE SENYOR ÉS ESTAT SERVIT DONAR A LAS ARMAS DEL CHRISTIANÃSSIM REY DE FRANÇA SENYOR NOSTRE (...)
Arantxa Llàcer Martorell

Cent anys de literatura catalana: 1859-1959

ESCLAT: UNA REVISTA LITERÀRIA DE POSTGUERRA (1948)
Santiago Cortés Carreres
Experiència i trauma en Tres presoners (1957) d'Aurora Bertrana
Isabel Marcillas Piquer
Paròdia i identitat a "L’home que es va perdre" de Francesc Trabal
Moisés Llopis i Alarcon
Estudi dels mecanismes de penetració psicològica en l'Aloma del 38 i contrast amb la versió del 69
Laura Bolo Martínez
La seducció del mite: Apel·les Mestres i la Gran Guerra
Maria Planellas Saumell
La ironia en Gaeli i l'home Déu, de Pere Calders
Sonia Sellés Soler
Literatura culta i literatura de consum valenciana en el primer terç del segle xx
Faust Ripoll Domènech
El món referencial occità a Camins de França, de Joan Puig i Ferreter
Marc Colell Teixidó
Josep Miracle i la biografia: història, anàlisi i recepció de Guimerà (1958)
Josep Camps Arbós
Epistolari entre Francesc Matheu i Víctor Català (1902-1934)
Irene Muñoz Pairet
La història de la literatura catalana d’Alfred Morel-Fatio al Grundriss der romanischen Philologie (1893)
Francesc Bernat Baltrons, Patrick Heinzer
La ironia i el xafardeig a Vida privada de J. M. de Sagarra
Maria Antònia Font Fernández
Miquel de Palol i la revista "Catalanitat": un periodista republicà
Esther Fabrellas Vinardell
Un viatge a l’alteritat: Hores angleses, de Ferran Soldevila
Anna Esteve Guillén
La ironia a 'Mort de dama' de Llorenç Villalonga
Carles Cabrera Villalonga
La revista Cataluña: un intent d’acostar la realitat catalana als territoris castellanoparlants
Emili Samper Prunera
La recepció crítica dela primera versió d'"Aloma"
TRINIDAD ESCUDERO ALCAMÍ
«Antoni d’Espona i de Nuix (Vic 1849-1917), traductor de la Commedia»
Josep Llorenç i Blat
Adelaida Ferré i Gomis, folklorista
Laura Villalba Arasa
EL NOM PROPI DAU AL SET (1948) O LA IRONIA DIABÃ’LICA
Josep Mir Pérez
La generació valenciana de la Segona República: literatura i periodisme de la modernitat
Lluís Meseguer
“Una visió crítica i irònica de la Barcelona dels anys vint i trenta en la literatura de Carles Soldevilaâ€
Carles Cortés Orts
La tria lingüística de Joan Fuster en els seus inicis poètics
SALVADOR ORTELLS MIRALLES
Les relacions literàries i culturals entre Carles Salvador i Joan Fuster
J. Àngel Cano Mateu
La retòrica de la ironia en la narrativa femenina del període d’entreguerres
Dolors Madrenas, Joan M. Ribera Llopis
La narrativa fantàstica de Joan Santamaria
Toni Maestre Brotons
El paper de les dones folkloristes en l’estudi de literatura popular catalana a Catalunya (1853-1959)
Carme Oriol Carazo
ADOLF PIZCUETA I LA INNOVACIÓ DE LA LITERATURA CATALANA AL PAÃS VALENCIÀ (1927-1931)
Santi Vallés Casanoves
DE COM LA MÚSICA ES FA PARAULES. LA MÚSICA EN LA POESIA DE MÀRIUS TORRES
irene klein fariza
Literatura i filologia: la posició dels lletraferits renaixencistes valencians davant els postulats de la filologia romànica sobre el valencià.
Adrià Martí i Badia
La casa com a espai simbòlic en tres poemaris de Vicent Andrés Estellés
Irene Mira Navarro
Solitud: una novel·la de terror?
Dèlia Ribas Pedrol
El certamen literari de l'Ateneu Científic, Literari i Artístic de València en commemoració de la introducció de la impremta (1874)
Víctor Pastor Banyuls
La petjada valenciana en «Nostra parla»
Anna Garcia Escrivà
Iŀluminacions de la musa moderna: el "Llibre verd" d’Apeŀles Mestres i la literatura
Josep M. Domingo Clua, Anna Llovera Juncà
LA IRONIA COM A ESTRATÈGIA DE SUBVERSIÓ: DONES I HOMES EN CATERINA ALBERT I MERCÈ RODOREDA
Maria Àngels Francés Díez
El teatre líric en llengua catalana: el cas valencià
Hilari Garcia Gázquez
Sobre els títols en la literatura catalana de postguerra (1939-1959)
Josep Vicent Garcia Raffi, Anna Maria Devís Arbona
Cent anys de rondalles meravelloses a la premsa catalana: 1859-1959
Mònica Sales de la Cruz
Josep Carner davant la nonsense literature anglesa
Marcel Ortín Rull
EL VIATGE A NORD-AMÈRICA. L’EXPERIÈNCIA RELATADA DURANT LA IMMEDIATA POSTGUERRA
Maria Dasca Batalla
Narcís Oller: de la pintura i la música al concepte d’art
Roger Canadell Rusiñol, Rosa Cabré Monné
Els clàssics, la terra i jo (1954) d’Alfons Verdeguer, en el camí de les geografies literàries
Alexandre Bataller Català
Llombart, admirador de Víctor Balaguer
Josep Enric Estrela Garcia
JAUME COLLELL I UN MANUSCRIT CATALÀ (s. XVI) DE SARDENYA. HISTÒRIA I LLENGUA (I UN PRÒLEG SIGNIFICATIU)
Joan Requesens Piquer
Coordinador de sessió temàtica
Francesco Ardolino
La clavariesa de J.Garcia i Capilla, en el context teatral valencià del segle XIX
Miquel Àngel Vara i Armenteros
La ironia en la poesia de Josep Maria de Sagarra dels anys 20 i 30
Magí Sunyer Molné
La polèmica sobre el valencianisme en El Pueblo en 1927 i la posició d’Artur Perucho Badia
Josep Palomero
La proverbial ironia de Josep Carner
Jordi Malé Pegueroles
Anàlisi dels models narratius de Lo Rat Penat. Calendari Llemosí (1875-1884)
Guillem Mollà Bononad
Les narracions de Salvador Espriu entre la ironia i el grotesc
Patrizio Rigobon
Dalí i el concepte llatí de la ironia
Vicent Santamaria de Mingo
Epistolari Jaume Bofill i Mates (1878-1933) i els escriptors del PV
Alaitz Zalbidea Berenguer
Fonts i tradició en els milacres vicentins de Vicent Boix
Joan Vicent Fuertes Zapata

Multilingüisme i interculturalitat

LECTURA FÀCIL PER A NOUVINGUTS: UNA EINA POSSIBLE PER A L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ COM A L2
Montserrat Morales i Payà
La variació dialectal de les construccions clivellades i pseudoclivellades en català
Noèlia Sánchez Candela
La fraseologia multilingüe: un repte per a la interculturalitat
Elena Sánchez López
“Comunitat lingüística i conflicte lingüístic: revisió d’uns termes sociolingüístics respecte al discurs valenciàâ€
Hanna Budig
Les Llengües Regionals d'Europa Occidental (= LleROc) com a tipus configuracional Per a una tipologia areal sociolingüística de les llengües minoritàries
Hans Ingo Radatz
Anàlisi dels factors que determinen l'èxit de la immersió lingüística: una comparativa entre els casos de Catalunya i el Canadà
Montserrat Sendra i Rovira
L'aspecte de la interculturalitat en les traduccions a l'hongarès del teatre català contemporani (i en les seves representacions escèniques)
Dóra Bakucz
Dones, escriptores i migrants a la literatura catalana actual: ¿miratge o realitat?
Begonya Pozo Sánchez
Aproximació al gènere de promoció i descripció turística en català. Apunts per a la traducció a l'anglès i al castellà.
Ignasi Ribera Ribera
El concepte de Literatur der Betroffenheit i altres models teòrics alemanys per a l’estudi de la literatura de l’emigració i la seua eventual aplicació a l’escriptura d’autors catalans d’origen estranger
Pilar Arnau Segarra
Aspectes sociomorfològics del segment velar en algunes formes verbals a Manresa
Laia Royo Casals
Plurilingüisme literari ahir i avui: algunes reflexions
Georg Kremnitz
Del 'Vocabolari molt profitós' al 'Parla.cat'. Cinc segles de materials didàctics de català per a no catalanoparlants adults.
Pau Bori, Daniel Cassany
Ideologies lingüístiques de nous parlants del català en famílies plurilingües
Emili Boix
ELS «ALTRES CATALANS» A CARRER BOLÃVIA DE MARIA BARBAL ÚS DE LA LLENGUA EN LA CONSTRUCCIÓ DELS PERSONATGES.
MONTSE GATELL PÉREZ
El dir i el fer lingüístic dels tortosins : entre la voluntat i la confusió
Aurélie SAFFROY
L’estudi de la variació sintàctica en català: On som i cap on anem?
Ares Llop Naya, Anna Pineda Cirera
Tendències recents en la (re)definició de la competència lingüística oral: aplicació a dades de competència en escolars a Catalunya
Llorenç Comajoan Colomé, Mariona Casas, Montserrat Vilà
El concepte de Literatur der Betroffenheit i altres models teòrics alemanys per a l’estudi de la literatura de l’emigració i la seua eventual aplicació a l’escriptura d’autors catalans d’origen estranger
Pilar Arnau Segarra
La intercomprensió integrada com a via per potenciar el plurilingüisme
Esteve Clua Julve
Ideologies lingüístiques dels líders comunitaris panjabis a Catalunya
Imanol Larrea Mendizabal
Italocatalans i francocatalans davant del català: identitats, usos i ideologies lingüístiques en famílies mixtes de Catalunya
Francesc Bernat Baltrons, Rosa Maria Torrens Guerrini
Representacions lingüístiques en una escola italiana de Barcelona i la noció de dialecte en la ideologia lingüística d'origen
Nicola Vaiarello
Estellés traduït: aspectes multilingües i interculturals
Aina Monferrer Palmer
Vols agua? Barreja de codis en el llenguatge dels adults dirigit als infants: un cas de pidgin al català extremomeridional
Vicent-Josep Pérez i Navarro
Vols agua? Barreja de codis en el llenguatge dels adults dirigit als infants: un cas de pidgin al català extremomeridional
Vicent-Josep Pérez i Navarro
Pràctiques i discursos sobre les llengües dels estudiants de secundària d’origen immigrat a Castelló de la Plana
Avel·lí Flors Mas
La transmissió lingüística intergeneracional a Castelló de la Plana i la Franja. Una anàlisi comparada.
Natxo Sorolla, Avel·lí Flors Mas
Les tries lingüístiques a la Franja des de tres perspectives d’anàlisi de xarxes: les interaccions, les tríades i els rols
Natxo Sorolla
«No hi ha problema» O potser sí?. Els discursos dels docents catalans de secundària sobre els reptes lingüístics a Catalunya
F.Xavier Vila, Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan, Josep Ubalde
LA REVERSIBILITAT LINGÃœÃSTICA DEL VALENCIÀ: UN ESTUDI DE CAS A LA VALLDIGNA
Àngela Lahosa Enguix
Alumnes plurilingües amb L1 àrab i català a Lleida: variació fonètica, actituds i usos
Imma Creus Bellet, Josefina Carrera-Sabaté
Qui perd la llengua perd el seu país ( alguns aspectes interculturals del món occità-català)
Elena Grinina, Galina Romanova
Una aproximació al tractament dels conceptes sintàctics en el marc legal referent a l’ensenyament de llengües
Alícia Martí Climent
Coordinador de sessió temàtica
Emili Boix
La identitat: un valor en alça en l’ús del català
Raquel Casesnoves Ferrer, Josep Àngel Mas
"Un diàleg neoplatònic en el Romanç d'Evast i Blaquerna de Ramon Llull"
Ramon Torné Teixidó
CIÈNCIA, LLENGUA I CULTURA: EL CAS VALENCIÀ/CATALÀ
Jordi Joan Cassany Bates
Donar a Shakespeare noves identitats en el context català: estudi d'un cas particular
Vicent Montalt, Pilar Ezpeleta, Miguel Teruel
Per a una teoria normativa de la política lingüística: aportacions des de l'àmbit català
Guillem Alexandre Amengual Bunyola
Terra entre mars: l’Ibèria somniada en la poesia de Antero de Quental i Joan Maragall
Helena Barbagelata Simões
La percepció de multilingüisme de Espanya a Rússia.
Gala Denissenko

De la paraula viva a la paraula digital

Coordinador de sessió temàtica
Lluís Payrató
ELS QUADERNS DE CAMP D’ANTONI M. ALCOVER EN L’ERA DIGITAL
Maria-Pilar Perea
El "Refranyer Aguiló": de la paraula documentada a la paraula digital
Germà Colón Doménech, Gemma Boada Pérez
A refranys em convides! Gènesi, desenvolupament i primers resultats de l’enquesta digital “Els refranys més usuals de la llengua catalanaâ€
Xus Ugarte Ballester, Joan Fontana Tous, Víctor Pàmies Riudor
Les edicions del diccionari Saura a partir de l’apunt d’un blog
Joan Puig Malet
LES LLEGENDES SOBRE LA PASSIÓ DE JESÚS A LA TRADICIÓ CATALANA: ORALITAT, EVANGELIS I CORPUS DIGITALITZATS
Caterina Valriu Llinàs
El discurs prefabricat en la conversa col·loquial: anàlisi de casos
Pelegrí Sancho Cremades
Construccions connectives causals en el debat parlamentari
Martí Martí Mestre
Motivació pragmàtica i canvi sintàctic dels verbs
Mercè Lorente Casafont
La paraula digital i els usos lingüístics escrits
Neus Nogué Serrano
"Paraula, gèneres textuals i interacció" (dins: Discurs verbal i multimodalitat: oral / escrit / digital)
Vicent Salvador Liern
Xarxes socials Gencat: com participar en entorns 2.0?
Marta Torres Vilatarsana
La paraula i les arts escèniques
Eulàlia Salvat Golobardes
L'ús de la llengua catalana en les tecnologies asíncrones electròniques
Anna Isabel Montesinos López
La norma lingüística en diccionaris de llengua catalana
Alba Coll Pérez
La novel•la a l’era de la comunicació digital
Teresa Iribarren Donadeu
Intertextualitat verbal i no verbal en textos publicitaris
Lídia Pons i Griera
L’estàndard, la llengua escrita i l’era digital contra el català de Girona: influències, resistències i manifestacions
Eva Bosch Roura
Normativa sintàctica i informatius televisius: les corresponsalies
Elga Cremades Cortiella, Marina Antònia Puigròs Caldentey
El relatiu complement indirecte: usos i percepcions de 26 estudiants de primer curs del grau en Traducció i Interpretació de la UPF (1997)
Joan Costa Carreras
El relatiu complement indirecte: usos i percepcions de 26 estudiants de primer curs del grau en Traducció i Interpretació de la UPF (1997)
Joan Costa Carreras
Verbs psicològics catalans. Preeminència sintàctica i semàntica de l'experimentador
Carles Royo i Bieto
Les tries estilístiques i la caracterització dels personatges a 'Estremida memòria', de Jesús Moncada
Laura Farré Badia
Treballem llengua i literatura amb les TIC. Aplicació didàctica en la formació del futur professorat de Secundària
Alícia Martí Climent, Pilar Garcia Vidal
VariacioÌ en les transcripcions foneÌ€tiques de l’Atlas lingüiÌstico de la PeniÌnsula IbeÌrica a l’aÌ€rea catalanoparlant
David Pons Borràs


patrocinadors