Cerca

Categories de cerca

 

Data

 
Des del
Fins al

Termes de l’índex

 

Recomanacions per a les recerques:
  • Els termes de recerca són susceptibles a les majúscules i minúscules
  • Les paraules comunes s'ignoren
  • Per defecte, només es recuperen els treballs que continguin tots els termes de la mateixa (és a dir, implica l'operador AND)
  • Combini paraules amb OR per a buscar treballs que continguin alguns dels termes; p.ex. educació OR investigació
  • Utilitzi parèntesis per a crear peticions més complexes; p.ex. arxius (revistes OR congressos) NOT tesis)
  • Cerqui la frase exacta posant el text entre cometes; p.ex. "publicacions de lliure accés"
  • Exclogui una paraula amb el prefix- o NOT; p.ex. online -política o online NOT política
  • Utilitzi * com a comodí dintre d'una cadena de caràcters; p.ex. soci* s'ajusta a documents que contenen "sociològic" o "social"


patrocinadors