Detalls de l'autor

Boix, Emili, Universitat de Barcelona, Espanya

  • - Multilingüisme i interculturalitat
    Ideologies lingüístiques de nous parlants del català en famílies plurilingües
    Resum
  • - Multilingüisme i interculturalitat
    Coordinador de sessió temàtica
    Resum


patrocinadors