Detalls de l'autor

Sorolla, Natxo, CUSC-UB

  • - Multilingüisme i interculturalitat
    La transmissió lingüística intergeneracional a Castelló de la Plana i la Franja. Una anàlisi comparada.
    Resum
  • - Multilingüisme i interculturalitat
    Les tries lingüístiques a la Franja des de tres perspectives d’anàlisi de xarxes: les interaccions, les tríades i els rols
    Resum


patrocinadors